BLOG: Hvis Østrig kan hjemsende kriminelle udlændinge, så kan vi vel også

16x9

BLOG: Danmark bør hjælpe personligt forfulgte mennesker, men vi bør kunne udvise dem, hvis de bryder loven, mener Laura Lindahl.

Jeg synes bestemt, at Danmark skal hjælpe mennesker der er personligt forfulgte. Det giver mening for mig, at de har krav på midlertidig beskyttelse. Men det giver til gengæld ikke mening for mig, at vi ikke kan smide dem ud, hvis de bryder loven. Naturligvis må det være sådan, at vi kan stille krav om, at man overholder landets regler og love, mens vi stiller midlertidig beskyttelse herunder mad og bolig til rådighed.

Vi har nok alle læst om eksempler på flygtninge, der i asylfasen har brudt loven. Jeg husker tydeligst nytårsaften 2016 i den tyske by Köln, hvor en stor gruppe kvinder blev udsat for seksuelle overgreb af mandlige flygtninge. Jeg husker den fordi jeg blev utryg, og fordi jeg blev forarget. Forarget over, at det var takken Tysklands borgere fik for at åbne sit land og tage imod mennesker, der havde brug for hjælp. Det er på alle måder uacceptabelt.

Hvad der krænker min retsfølelse yderligere er, at vi møder en mur af embedsmænd, der fortæller os, at det vil bryde med vores internationale forpligtelser, hvis vi oplevede en lignende situation i Danmark og på den baggrund ville stoppe asylprocessen og smide gerningsmændene ud.

Kan det virkelig passe? Danmark har det med at være klassens pæne dreng i EU-regi og derfor er vi nødt til at spørge os selv, om det her i virkeligheden er et spørgsmål om fortolkning af de internationale forpligtelser og om Danmark her fortolker dem mere snævert end vi behøver. For umiddelbart lyder det vel næppe rimeligt, at vi kan være tvunget til at hjælpe mennesker, der pisser på reglerne i vores samfund.

Jeg læste forleden, at et somalisk par der søgte asyl i Østrig havde smadret et asylhjem og truet med at dræbe en medarbejder. Her stoppede Østrig øjeblikkeligt for det somaliske pars asylbehandling og fængslede dem, indtil de kunne udvises. Bravo! Det er da det eneste rigtige at gøre.

Østrig er medlem af EU på lige fod med os, og derfor virker det besynderligt, hvis de kan stoppe en asylbehandling på baggrund af kriminalitet og vi ikke kan. 

Klarhed

Vi er nødt til at få klarhed over hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Derfor mener jeg, at vi bør invitere embedsmænd fra de lande, der tydeligvis fortolker vores internationale forpligtelser anderledes end vi gør, en tur til Christiansborg.

Jeg vil meget gerne møde østrigske embedsmænd og politikere, og høre dem, hvordan de har udfærdiget deres regler, hvordan de tolker konventionerne, og helt konkret hvordan det er muligt for Østrig at udvise til Somalia. Alt sammen med henblik på at indføre noget tilsvarende i Danmark.

Det kan ikke nytte noget at man som politiker skal have en ph.d. i jura med speciale i internationale konventioner for at kunne varetage danskernes interesser. Vi er nødt til at insistere på at få klarhed og få magten tilbage til de folkevalgte.