Nu vil politikerne lovgive med tilbagevirkende kraft, så ofre for overgreb altid kan søge erstatning

Fremover kan ofre for overgreb i barndommen søge erstatning, uanset hvor længe det er siden.

Det er højst usædvanligt, at politikere laver lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Det er ikke desto mindre, hvad et flertal i Folketinget nu lægger op til at gøre i sager om overgreb mod børn. Her skal personer, der har været udsat for eksempelvis vold eller seksuelle overgreb i barndommen, fremover kunne lægge sag an mod en forvaltningsmyndighed, eksempelvis en kommune, med krav om erstatning - uanset hvor længe det er siden, at episoden fandt sted.

Det fremgår af en betænkning fra Folketingets Retsudvalg.

- Det betyder, at ethvert krav på erstatning eller godtgørelse mod en forvaltningsmyndighed kan indbringes for domstolene, uanset hvornår kravet er opstået. Dette gælder også krav, der allerede er forældede på tidspunktet for lovens ikrafttræden, som det beskrives i betænkningen.

LA-ordfører: Sindssygt glad

Liberal Alliances social- og børneordfører Laura Lindahl er glad for lovændringen.

- Grundlæggende krænker det min retsfølelse helt vildt, at vi kan se en pige, der for 15 år siden blev udsat for en række seksuelle overgreb, og hvor kommunen gang på gang svigtede sit ansvar, ikke har mulighed for at få placeret ansvaret. Selvfølgelig skal hun kunne det, og derfor er vi nødt til at gøre det med tilbagevirkende kraft, forklarer hun og fortsætter:

- Nogle kommuner har simpelthen bare afvist at tage sager op, fordi de var forældede. Det kan de ikke gøre længere. Det betyder, at de mennesker, som er blevet krænket i deres barndom og gerne vil rejse sagen nu, fordi det er et spørgsmål om retfærdighed og rimelighed, får mulighed for det. Og det er jeg sindssygt glad for.

I november sidste år afgjorde Østre Landsret eksempelvis, at en tidligere beboer på børnehjemmet Godhavn ikke kunne få erstatning for de overgreb, han var udsat for som barn, fordi sagen var forældet.

Slut med forældelsesfrister

Fremadrettet bliver forældelsesfristen også fjernet, når det kommer til at rejse sager om strafansvar mod personer, der har begået overgreb på børn.

Det sker blandt andet, efter TV 2 i dokumentaren 'Anbragt - med vold og magt i vildmarken' har sat fokus på emnet. Her kritiserer en 27-årig mand, at han ikke kan rejse en sag mod den mand, som ifølge ham var voldelig over for ham for lidt mere end 10 år siden, fordi sagen har været forældet.

Ophævelsen af forældelsesfristen på strafferetlige sager bliver dog ikke fjernet med tilbagevirkende kraft. 

Lovændringen forventes endeligt vedtaget i Folketinget senere på året.