Støjberg vil finde syv personer, der kan være udsendt ulovligt

I alt 11 personer har muligvis fået afslag på humanitært ophold på forkert grundlag. De syv er udsendt.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil nu forsøge at finde frem til syv personer, der kan være udsendt i strid med en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, den såkaldte Paposhvili-dom.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i et svar til Folketinget, kort før hun skulle i samråd om sagen.

Ministeriet mistænkes for at have givet afslag på humanitært ophold til alvorligt syge udlændinge, selv om en dom fra 13. december 2016 burde have givet anledning til en anden praksis. Udlændinge- og Integrationsministeriet blev gjort opmærksom på dommen den 3. marts.

Det handler sagen om

Kort fortalt handler dommen om, at det ikke længere er tilstrækkeligt ved hjemsendelse af en alvorligt syg person, at der generelt er adgang til den nødvendige medicin og behandling i hjemlandet.

Hvis der er tvivl, skal myndighederne fremover nøje undersøge, om der også reelt er adgang til behandlingen. Den undersøgelse skal blandt andet tage højde for afstand til medicin og behandling samt prisen.

I alt er der foreløbigt 11 sager, hvor dommen kan have været relevant, har ministeriet fundet frem til. I de syv af sagerne er de afviste ansøgere sendt ud af Danmark.

Og det er dem, ministeriet vil forsøge at finde.

- I syv af sagerne er ansøger udrejst eller udsendt. Ministeriet vil nu prøve at finde disse personer med henblik på at se på deres sag igen. I en af de syv sager er det allerede nu vurderingen, at sagen er omfattet af den ændrede praksis, skriver Inger Støjberg i svaret.

Oppositionen kræver svar

Oplysningen om, at Udlændinge- og Integrationsministeriet nu vil forsøge at finde de syv udviste, kommer i forbindelse med et samråd torsdag middag.

Her vil oppositionspartierne have svar på, om der er blevet handlet i strid med med dommen fra Menneskerettighedsdomstolen, samt hvorfor Støjbergs ministerium først i lørdags besluttede, at forholdene i asylansøgernes hjemlande skal undersøges bedre.

- Man kan godt få en mistanke om, at embedsværket i virkeligheden har reageret ud fra den her meget stramme linje, som regeringen kører - og derfor ikke har taget højde for den her dom. Derfor er det enormt vigtigt for os at finde ud af, om det er ministeren, som har sagt til embedsværket, at de ikke skal kigge på den her dom, eller om det er embedsværket selv. Det skal vi selvfølgelig have svar på, siger Josephine Fock til TV 2.

Det er en samlet rød opposition, der har indkaldt ministeren i samråd.

Få et overblik over sagen herunder.

OVERBLIK: Støjberg skal forklare 13 måneders forkert praksis
2016
13. december
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsiger den såkaldte Paposhvili-dom. Her får en alvorligt syg georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham.
Dommen slår fast, at det ikke er nok, at der er "generel" adgang til nødvendig lægebehandling og medicin i det land, man udvises til. Adgangen skal være "reel".
2017
5. januar
I et notat fra Udlændingestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet fremhæver styrelsen sammen med Flygtningenævnet hovedpointerne i Paposhvili-dommen.
2. februar
Myndighederne i Norge udsender et notat om betydningen for den norske praksis, og i marts offentliggør også Sverige en ændring af retstilstanden på området efter dommen.
3. marts
Udlændinge- og Integrationsministeriet bliver af en specialkonsulent i Justitsministeriet gjort opmærksom på dommen.
6. april
I et fortroligt svar til Folketinget skriver Støjberg (V), at udsendelsen af en hjertesyg afghansk mand er i overensstemmelse med de internationale konventioner. Hun nævner ikke Paposhvili-dommen.
Afvisningen af at forlænge hans humanitære opholdstilladelse begrundes med, at hans livsvigtige hjertemedicin kan fås i Afghanistan. Men det har ifølge Radio24syv vist sig ikke at passe.
24. april
Organisationen Refugees Welcome gør Udlændinge- og Integrationsministeriet opmærksom på Paposhvili-dommen.
Mindst tre gange mere i løbet af 2017 advarer advokater og organisationer ifølge Radio24syv ministeriet om, at Danmark risikerer at udvise syge udlændinge i strid med dommen.
25. april
Specialkonsulenten fra Justitsministeriet skriver igen til Udlændinge- og Integrationsministeriet - denne gang med en henvisning til en artikel, hvor eksperter skriver, at dommen bør føre til en lempelse af Danmarks praksis.
I svaret lyder det, at ministeriet er "lagt fuldstændig fladt ned" og har "ikke haft tid til at kigge på den endnu".
7. december
I Radio24syv mistænker flere eksperter og politikere Udlændinge- og Integrationsministeriet for bevidst at handle i strid med dommen.
19. december
En alvorligt syg kvinde fra Armenien klager til Folketingets Ombudsmand over Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandling, efter at hun i oktober fik afslag på humanitær opholdstilladelse.
2018
6. januar
Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler, at udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme sættes på pause i fire uger.
Ministeriet hæfter sig ved, at dommen fastslår, at landenes myndigheder har "en udvidet undersøgelsespligt". Derfor er der "behov for at justere den hidtidige praksis".
11. januar
Inger Støjberg er i samråd om udvisningerne af alvorligt syge asylansøgere. Her erkender hun, at der er blevet begået fejl og kalder forløbet "meget beklageligt".
Støjberg forklarer på samrådet fejlvurderingerne med, at der har været et stort arbejdspres i ministeriet på grund af mange stramninger og travlhed med sagen om de såkaldte 'barnebrude'.
20. februar
Oppositionspartierne har indkaldt Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg til endnu et samråd om sagen.