- Det er en pinlig sag, siger Thomas Funding om fejl i Støjbergs ministerium

Alvorligt syge udlændinge kan være blevet udvist på et forkert grundlag. - Et meget beklageligt forløb, siger Inger Støjberg.

Det er grund til røde ører hos udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og hendes ministerium.

Sådan lyder det fra TV 2s politiske analytiker Thomas Funding, efter ministeren på et samråd torsdag har erkendt, at der er blevet begået fejl i forbindelse med udvisningen af alvorligt syge udlændinge i Danmark.

- Det er en pinlig sag for ministeriet. De har simpelthen administreret i strid med, hvad der var juridisk korrekt, og det anerkender de nu, siger Thomas Funding.

Det handler sagen om

Sagen handler kort fortalt om den såkaldte Paposhvili-dom, som skal sikre, at alvorligt syge asylansøgere ikke udvises, medmindre de reelt har mulighed for at blive behandlet i hjemlandet.

Den blev afsagt ved Menneskerettighedsdomstolen i december 2016 og pålægger den danske stat at undersøge forholdene i hjemlandet grundigt, før en alvorligt syg udlænding udvises.

Før dommen skulle myndighederne sikre sig, at der generelt er adgang til den nødvendige medicin og behandling i hjemlandet før hjemsendelse. Men efter dommen skal det undersøges nøje, om der også reelt er adgang til behandlingen. Den undersøgelse skal blandt andet tage højde for afstand til medicin og behandling samt prisen.

- Et meget beklageligt forløb

Ministeriet blev gjort opmærksom på dommen i marts 2017, og et par måneder senere nåede embedsmændene frem til, at Danmark i det store hele fulgte den trods advarsler fra Justitsministeriet.

Men det var en forkert vurdering, erkender Inger Støjberg nu.

- Der er tale om et meget beklageligt forløb, jeg som minister selvsagt ikke er tilfreds med, siger Inger Støjberg.

11 personer muligvis forkert udvist

Det var først i lørdags – efter Radio24syvs omtale af sagen – at Udlændinge- og Integrationsministeriet besluttede, at forholdene i asylansøgernes hjemlande skal undersøges bedre.

Inger Støjberg erkender, at det har taget for lang tid, og samtidig viser en foreløbig opgørelse fra ministeriet, at 11 personer muligvis har fået afslag på humanitært ophold på forkert grundlag. Deres sager skal derfor revurderes.

Fire af dem er fortsat i Danmark, mens syv er sendt hjem. Deres skæbne er ukendt, og derfor forsøger ministeriet nu at finde frem til dem. I et af tilfældene er det allerede nu vurderingen, at den er omfattet af den ændrede praksis.

Støjberg: Stort arbejdspres skyld i fejl

På samrådet torsdag argumenterede Inger Støjberg for, at der er blevet foretaget forkerte vurderinger, fordi der har været et stort arbejdspres i ministeriet på grund af mange stramninger og travlhed med sagen om de såkaldte 'barnebrude'.

- De har haft en exceptionel arbejdsbyrde, men det ændrer ikke på, at der er sket en fejl, siger Inger Støjberg efter samrådet.

Det fritager dog ikke Inger Støjberg for et medansvar, siger Thomas Funding.

- Det falder jo også tilbage på de politikere, der har pålagt dem arbejdsbyrden, at sørge for, at der er ressourcer til at følge med, siger Thomas Funding.

Konsekvenser?

Tilbage står så det store spørgsmål, hvad sagen får af konsekvenser.

Hos Enhedslisten og Alternativet, der er blandt de partier, der har indkaldt til samrådet, betegnes sagen som meget alvorlig.

Alternativets ordfører for mennesker på flugt, Josephine Fock, mener ikke, at arbejdspres er en undskyldning. Og hun forstår ikke, hvorfor der ikke er blevet fulgt op på advarslerne fra Justitsministeriet.

Nogenlunde samme toner lyder fra Enhedlistens integrationsordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

De to ordførere er ikke tilfredse med svarerne fra Inger Støjberg og vil have undersøgt til bunds, hvorfor der først bliver fulgt op på Paposhvili-dommen nu, samt om Inger Støjberg har været klar over, at det ikke er sket.

Inger Støjberg siger, at hun først er blevet bekendt med dommen omkring juletid, og ifølge Thomas Funding er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at sædet for alvor kommer til at brænde under hende.

- Jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti mener, at der er den helt store problematik i den her sag. Og derfor er den ikke politisk sprængfarlig, lyder vurderingen.

Inger Støjberg siger, at der som konsekvens af sagen vil blive foretaget ændringer af organisationen i ministeriet.

Alternativet vil indkalde til et nyt samråd.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, efter samråd med Inger Støjberg.

Få et overblik over sagen herunder.

OVERBLIK: Støjberg skal forklare 13 måneders forkert praksis
2016
13. december
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsiger den såkaldte Paposhvili-dom. Her får en alvorligt syg georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham.
Dommen slår fast, at det ikke er nok, at der er "generel" adgang til nødvendig lægebehandling og medicin i det land, man udvises til. Adgangen skal være "reel".
2017
5. januar
I et notat fra Udlændingestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet fremhæver styrelsen sammen med Flygtningenævnet hovedpointerne i Paposhvili-dommen.
2. februar
Myndighederne i Norge udsender et notat om betydningen for den norske praksis, og i marts offentliggør også Sverige en ændring af retstilstanden på området efter dommen.
3. marts
Udlændinge- og Integrationsministeriet bliver af en specialkonsulent i Justitsministeriet gjort opmærksom på dommen.
6. april
I et fortroligt svar til Folketinget skriver Støjberg (V), at udsendelsen af en hjertesyg afghansk mand er i overensstemmelse med de internationale konventioner. Hun nævner ikke Paposhvili-dommen.
Afvisningen af at forlænge hans humanitære opholdstilladelse begrundes med, at hans livsvigtige hjertemedicin kan fås i Afghanistan. Men det har ifølge Radio24syv vist sig ikke at passe.
24. april
Organisationen Refugees Welcome gør Udlændinge- og Integrationsministeriet opmærksom på Paposhvili-dommen.
Mindst tre gange mere i løbet af 2017 advarer advokater og organisationer ifølge Radio24syv ministeriet om, at Danmark risikerer at udvise syge udlændinge i strid med dommen.
25. april
Specialkonsulenten fra Justitsministeriet skriver igen til Udlændinge- og Integrationsministeriet - denne gang med en henvisning til en artikel, hvor eksperter skriver, at dommen bør føre til en lempelse af Danmarks praksis.
I svaret lyder det, at ministeriet er "lagt fuldstændig fladt ned" og har "ikke haft tid til at kigge på den endnu".
7. december
I Radio24syv mistænker flere eksperter og politikere Udlændinge- og Integrationsministeriet for bevidst at handle i strid med dommen.
19. december
En alvorligt syg kvinde fra Armenien klager til Folketingets Ombudsmand over Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandling, efter at hun i oktober fik afslag på humanitær opholdstilladelse.
2018
6. januar
Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler, at udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme sættes på pause i fire uger.
Ministeriet hæfter sig ved, at dommen fastslår, at landenes myndigheder har "en udvidet undersøgelsespligt". Derfor er der "behov for at justere den hidtidige praksis".
11. januar
Inger Støjberg er i samråd om udvisningerne af alvorligt syge asylansøgere. Her erkender hun, at der er blevet begået fejl og kalder forløbet "meget beklageligt".
Støjberg forklarer på samrådet fejlvurderingerne med, at der har været et stort arbejdspres i ministeriet på grund af mange stramninger og travlhed med sagen om de såkaldte 'barnebrude'.
20. februar
Oppositionspartierne har indkaldt Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg til endnu et samråd om sagen.