DF vil indføre vejpoliti for at forhindre trafikdrab

Politiet skal ikke længere bruge ressourcer på at kontrollere trafikken, lyder et forslag fra Dansk Folkeparti. I Politiforbundet er man uenig.

Selvom antallet af trafikdræbte daler, er der stadig alt for mange, som dør på vejene.

Derfor skal der indføres et vejpoliti, som kan føre kontrol med trafikken, lyder det fra Dansk Folkeparti.

Ifølge partiet bør der ikke bruges veluddannede politifolk til at vinke folk ind til siden ved færdselsforseelser. Det skal i stedet gøres af en særlig enhed med en kort uddannelse i færdselsloven.

- Jeg forestiller mig noget, der minder om politikadetter med fokus på færdselsloven, siger Dansk Folkepartis færdselsordfører Kim Christiansen og fortsætter:

- Politiet har knappe ressourcer, og derfor er det en god idé at lave en vejkontrolenhed som et supplement til politiet, så vi bliver mere synlige ude på vejene.

Dansk Folkeparti ønsker, at vejpolitiet skal stå for alt fra adfærdsregulering til fartkontrol og kontrol af køretøjer. Og det gælder både personbiler og lastbiler.

- Politisk set må vi så diskutere, hvad deres uddannelse skal være. Men det skal være et gennemgående kendskab til færdselsloven. Der kan selvfølgelig være ekstreme omstændigheder, der kræver politiets tilstedeværelse, og der må de så tilkaldes, siger Kim Christiansen.

Politiforbundet: Kontrol skal fortsat være en politiopgave

Men kontrollen af de danske veje kan ikke læres på en kort uddannelse, lyder det fra Politiforbundet.

- I Norden er vi berømte for at have et enhedspoliti, der gør, at vi kan sætte hele vores politistyrke ind under store begivenheder. Det gør os meget mere fleksible. Færdselskontrol er en helt speciel arbejdsform, der kræver specielle ressourcer, og det kan man ikke bare lære på en kort uddannelse. Det kræver viden og erfaring - og ikke mindst et kendskab i magtanvendelse ved anholdelser af for eksempel spiritusbillister, siger formand Claus Oxfeldt.

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet Video: Maria Runøe Møller

Han indrømmer dog, at den nuværende kontrol på vejene ikke er god nok. 

- Vi har fået en forfærdelig trafikkultur de senere år, og der er virkelige behov for, at politiet får sat massivt ind. Men vi har lige fået en rigtig god finanslov på plads, hvor Dansk Folkeparti har været med til at beslutte en udvidelse af politistyrken på 300 mand over de næste to år, siger Claus Oxfeldt, der derfor holder fast i, at kontrollen på vejene fortsat skal være en politiopgave.

Mindst 170 mennesker har indtil videre mistet livet i trafikken i år. Til sammenligning mistede over 400 livet i 2007.

Målet fra færdselssikkerhedskommissionen er dog, at antallet af trafikdrab skal helt ned på 120 om året frem mod 2020.