BLOG: Vi skal sikre danskernes tryghed og sikkerhed

16x9
Soldater bevogter den jødiske synagoge i København. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix

BLOG: Det er utroligt så hurtigt verden kan ændre sig.

Det er formodentligt de færreste, der for bare få år siden havde set det komme, at Rusland igen ville blive en aggressiv trussel. Eller at et historisk valg i USA ville efterlade landet med en mere uforudsigelig ledelse.

Et alvorligt trusselsbillede

Vores afsæt for de kommende forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig er ret nøgternt. Vi forholder os til, hvad det er for en verden, vi ser i dag, og hvilke trusler vi står overfor. Og her står vi desværre i en ny situation, som vi må tage bestik af. Danmark står overfor et mere alvorligt trusselsbillede end i nogen anden periode efter murens fald. Den frihed og tryghed, som vi sætter så højt, bliver udfordret

Fra øst ser vi en stigende aggressivitet fra Putin. Det så vi tydeligt i Ukraine, men også i hans ageren overfor de baltiske lande og i Østersøen. Mod syd ser vi et Mellemøsten i brand med massive flygtningestrømme til følge og en tiltagende trussel fra islamiske terrorister. Og i nord betyder klimaforandringer, at Arktis kan byde på nye udfordringer.

Mere tryghed i hverdagen

Tiden er derfor inde til at give forsvaret et løft, så vi også fremadrettet kan sikre danskernes tryghed. 

Men det er vigtigt for os, at vi ikke bare hovedløst giver flere penge. Vi skal tilføre penge til Forsvaret, der hvor det giver danskerne mere tryghed i hverdagen. Det handler om, at vi har et ordentligt forsvar i Østersøen, og at vi sammen med de andre NATO-lande har nok mandskab til at optræde klart og tydeligt, hvis vi eller en allieret trues. Det gælder både i Baltikum, men også i brændpunkter længere væk fra Danmark, hvor vi allerede i dag gør en stor forskel. 

Beredskabet skal styrkes

Derudover er det vigtigt for os, at vi med forliget giver Forsvaret bedre mulighed for at træde til herhjemme, f.eks. hvis det forfærdelige skulle ske, at vi blive ramt af et terrorangreb. Vi skal styrke beredskabet.

Og endelig skal der fokus på en helt ny, men alarmerende trussel fra cyberspace. På det seneste har vi med alt tydelighed set, at cyberangreb har alvorlige sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Det skal vi sætte et værn op i mod. 

Vi ser frem til de kommende forhandlinger. Inden da er det dog afgørende, at regeringen fortæller os og danskerne, hvor pengene til løftet af forsvaret skal komme fra. Regeringen har nemlig fremlagt et udspil, der mangler 1,5 milliarder kroner for at regningen er betalt.