BLOG: Nej, ingen har patent på Dannebrog

16x9
Det danske flag er det ældste flag i verden, som stadig er i brug. Foto: Scanpix

BLOG: FDF ønsker et nyt og mere tidssvarende logo, og det har sat gang i endnu en ophedet debat om Dannebrog.

Heldigvis har generalsekretær Morten Skrubbeltrang trukket i land og udtalt, at det ikke er sikkert, at Dannebrog skal forsvinde fra organisationens logoer og emblemer. Men påfaldende er det, at vores smukke flag igen skal forvandles til en værdipolitisk slagmark.

Det befriende ved Dannebrog er netop, at det ikke repræsenterer nogen ideologi, og derfor var Enhedslisten også på det helt gale spor, da de i sin tid betegnede beslutningen om at hænge Dannebrog op i folketingssalen som en ”værdibaseret” beslutning. Men hvis man ser hele verden med ideologiske briller, så kan det ikke undre nogen.

Hvis man endelig skal pege på et værdibaseret flag, så må det helt logisk være EU-flaget, fordi det repræsenterer et ganske bestemt sæt forestillinger om, hvad Europa skal være – foruden at det repræsenterer den organisation, som EU også er – og en organisation har altid helt præcist definerede mål. Dannebrog befinder sig i et fundamentalt modsætningsforhold til dette.

De nationale flag repræsenterer to størrelser; nemlig historie og identitet, og her befinder vi os udenfor ideologiernes verden. Nationale flag repræsenterer også den følelse, som et nationalt tilhørsforhold er en del af, følelsen af at høre hjemme et sted, at have rødder, at have en historie, som rækker ud over det individuelle og den nære familie.

Derfor kan ingen have patent på et nationalt flag – hverken højre- eller venstrefløjen. Men man kan godt have en holdning til flaget. Hvis man dyrker det overnationale og globale, så er det klart, at et nationalt flag mister betydning. Og hvis man omvendt sætter pris på sit fædreland, er det helt indlysende at være stolt af sit flag. Ikke nogen skrydende stolthed, men ægte kærlighed.

Mange har beskyldt Dansk Folkeparti for at tage patent på Dannebrog. Det har partiet aldrig gjort. Det står nemlig alle de øvrige partier frit for at udsmykke deres møder med Dannebrog, og jeg ville faktisk ønske, at de gjorde det. For det ville vise, at Danmark og det danske folk er deres udgangspunkt – og at de naturligvis herefter kan have vidt forskellige syn på, hvordan samfundet skal indrettes.

Dannebrog skal ikke være en slagmark. Vi skal ikke tillægge vores flag andre værdier end den historiske kendsgerning, at vi er et folk med de helt specielle kendetegn, som præger ethvert folk med en unik historie og et unikt sprog. Vi er ikke bedre end andre, men vi er så sandelig heller ikke dårligere. Det nationale er vores neutrale udgangspunkt – og lad os så slås om at alt muligt andet.