Socialt udsatte kan få 50.000 kroner - og de må næsten selv bestemme, hvad de skal bruges til

16x9
Hjemløse, misbrugere og psykisk syge er nogle af dem, der er i målgruppen for et nyt forslag, der vil give penge til udsatte og lade dem bestemme, hvad de vil bruge dem til. Foto: Bjarke Ørsted / Scanpix Danmark

Hjemløse, misbrugere og psykisk syge skal kunne få et rygstød på op til 50.000 kroner, som de - næsten - selv må bestemme over.

Der er 10 millioner kroner på vej til omkring 150 udsatte danskere. De vil få en sum på op til 50.000 kroner hver, som de kan bruge på alt fra tandlægebesøg til boligindskud, uddannelse eller fritidsaktiviteter. 

Pengene skal kort sagt bruges på lige netop det, de har brug for, for at komme videre i livet - og måske endda i uddannelse eller arbejde.

Det er forslaget, der tirsdag eftermiddag blev førstebehandlet i Folketinget.

Pengene blev afsat i satspuljemidlerne

Udgangspunktet er en forsøgsordning, der skal køre fra 2017 til 2019 for at se, om en pose penge kan være dén håndsrækning, der skal til for, at nogle socialt udsatte bliver i stand til at klare sig selv. 

FAKTA: Hvad går forslaget ud på? 

Et personligt budget er en trækningsret på op til 50.000 kroner, som borgeren efter eget ønske kan bruge til forskellige ting i en periode på 12 sammenhængende måneder.

Borgeren tilknyttes en socialarbejder, som skal støtte ham eller hende i at opnå sine ønsker og målsætninger for budgettet. Borgeren vil altså ikke få en stor pose penge i hånden. 

Forslaget er et forsøg, der skal løbe fra 2017 til 2019. Herefter skal man se, om erfaringerne er så gode, at ordningen skal udbredes. 

Allerede i november blev der givet håndslag på at afsætte 10 millioner til forsøget, da Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti indgik aftale om fordeling af satspuljemidlerne for 2017.

Når forslaget alligevel skal igennem Folketinget, selvom pengene allerede er sat til side, så er det for at sikre, at kommunerne kan dele pengene ud, uden at modtagerne skal trækkes tilsvarende i sociale ydelser. 

Selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet

Tanken er, at en lille flok kommuner - måske tre eller fire - kan indgå i forsøgsordningen og dele penge ud til omkring 150 personer i alt. 

13 hjemløse i London fik 3000 pund hver. Ikke én af dem brugte penge på stoffer, alkohol eller hasardspil. Og efter et år havde 11 af dem tag over hovedet.

Torsten Gejl, socialordfører for Alternativet

Politikerne kalder det "borgerstyrede budgetter". Og de store buzzwords er "selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet". For det er meningen, at de udsatte borgere selv skal sætte ord på, hvad de har brug for og i samarbejde med en socialarbejder lægge en plan - eller et budget - for, hvordan målet nåes. 

Måske kan det give mod til at søge job, hvis en hjemløs får ordnet sine tænder? For andre kan hjælp til et indskud til en lejlighed være det, der skal til for at komme ind på ret kurs igen. Selv udstyr til boligindretning eller hjælp til at få kontakt til sin familie, kan være noget af det, pengene kan bruges på. 

Hjemløse fik tag over hovedet

Storbritannien var det første land til at forsøge sig med borgerstyrede budgetter. Og der blev succesen så stor, at det nu er på menuen i alle landets kommuner. Det fortæller Alternativets socialordfører, Torsten Gejl, der i sin tid bragte forslaget til satspuljeforhandlingsbordet.

- I det første forsøg fik 13 hjemløse i London 3000 pund (omkring 26.000 kroner, red.) hver fra en velgørende organisation. De kunne bruge dem, som de havde lyst til i samarbejde med en socialarbejder. Eneste krav var, at de skulle bruge dem på det, de selv mente, var bedst for dem, fortalte han fra Folketingets talerstol. 

- Ikke én af dem brugte penge på stoffer, alkohol eller hasardspil. Og efter et år havde 11 af de 13 tag over hovedet. Flere af dem var i uddannelse, de besøgte deres familier, de lavede planer for fremtiden. De havde fået håbet tilbage. Det viser, hvor kort vejen kan være fra udsathed til medborgerskab. 

En festdag for Alternativet

Der var også positive toner fra rækken af socialordførerne. For eksempel sagde Enhedslistens Pernille Skipper: 

- Enhedslisten synes, det er et positivt forslag, som vi glæder os til at se ført ud i virkeligheden. Det er et forslag, der i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte og tankegangen om, at alle har noget at bidrage med og noget at komme med. Nogle har bare nogle højere forhindringer at hoppe over end andre, før de kan bidrage.

Der var heller ingen tvivl om, at var en festdag for Alternativet: 

- Det er fantastisk motiverende, når man kan få vedtaget noget konkret. Ikke mindst når det handler om at få udsatte danskere på benene, sagde Torsten Gejl fra talerstolen og sendte en "varm tak til alle partierne i satspujleforliget". 

Partierne tilsluttede sig alle lovforslaget, der nu er sendt videre i systemet til behandling i social-, indenrigs- og børneudvalget.