BLOG: Toner De Radikale snart rent flag som blåt parti?

16x9
Helt aktuelt så vil De Radikale hæve pensionsalderen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN / Scanpix Denmark

BLOG: Med partiets støtte til Kristian Jensen og Venstres projekt bliver det sværere at se, hvad partiet egentlig kæmper for.

Selvom De Radikale Venstre i mange år har argumenteret for, at man skal samarbejde med dem, der vil, og selvom partiet mange gange har erklæret blokpolitikken død, så har netop De Radikale Venstre været de mest ultimative og skingre, når vores partier bruger forskellige flertalsmuligheder for at få politik igennem i Folketinget. Måske fordi det ikke er sjovt med brede flertal, når partiet ikke selv er en del af dem.

Først sagde De Radikale, at Socialdemokratiet må vælge i mellem Dansk Folkeparti og dem. Men nu har Sofie Carsten Nielsen så fortalt til DR, at hun bedre kan se de Radikale i Kristian Jensens projekt end i Mette Frederiksen. Det er fortvivlende. Ikke fordi jeg er enig med Socialdemokratiet i alt. Bestemt ikke. Men set i lyset af, at Kristian Jensen har stået i spidsen for tiltag som kontanthjælpsloftet, store skattelettelser til de rigeste, massive besparelser på forskning og uddannelse, uddannelsesloftet og en reguler nedslagtning af vores klimaindsats, så er det bekymrende, at de Radikale føler sig mest hjemme der.

Omvendt så har De Radikale længe bakket op om tiltag, der i min optik trækker Danmark i den forkerte retning.

Pensionsalderen op

Helt aktuelt så vil De Radikale hæve pensionsalderen. Sammen med Liberal Alliance, De Konservative og Venstre foreslår partiet, at det er lønarbejderen, der har knoklet hele livet, som skal arbejde endnu længere for at betale for partiernes reformer. Mureren, tømmeren, pædagogen, læreren, sygeplejersken… alle skal de være længere tid på arbejdsmarkedet, fordi de borgerlige partier vil give lettelser i skatten. SF vil en anden vej. Vi mener, at alle arbejdere har krav på et værdigt seniorliv, hvor man er frisk til at bruge tiden på det, man altid har drømt om, sammen med sine kære.

Topskatten ned

Når de Radikale Venstre vil hæve pensionsalderen, så hænger det sammen med de mærkesager, som partiet har. Allerede i juni før sidste valg bekendtgjorde partiet, at de gerne så, at topskatten blev halveret. På Cepos Vækstkonference for en måneds tid siden genoplivede Morten Østergaard så den mærkesag, og det oplagte spørgsmål til den radikale leder er så: Hvem skal betale for det? Er det arbejderen, der skal gå senere på pension? Er det læreren, der skal have mindre tid til forberedelse? Er det den studerende, der skal have færre timer? En sænkelse af topskatten koster milliarder og skaber mere ulighed. Tiden er ikke til topskattelettelser. Tiden er til at investere i vores fælles velfærd.

Nej til skat på finansielle transaktioner

Havde man så en forestilling om, at de Radikale rent faktisk vil være med til at finde pengene til vores fælles velfærd på en solidarisk måde, eller havde man et håb om at partiet vil være med til at tøjle en usund finansiel sektor, så kan man godt tro om igen. Sammen med hele den borgerlige lejr stemte partiet nemlig imod at indføre skat på finansielle transaktioner, da forslaget var til afstemning i folketingssalen for kort tid siden. En skat på finansielle transaktioner vil betyde, at også den finansielle sektor og de mennesker, der har tjent styrtende på at spekulere, vil betale til vores fælles velfærd, men det vil De Radikale ikke være med til, selvom de største lande i Europa er gået sammen for at finde en fælles løsning. Lad os nu komme med på vognen.

Bekæmpe social dumping

Senest har partiet så kritiseret os for at gå sammen med Dansk Folkeparti om at bekæmpe social dumping. En enig fagbevægelse har anbefalet, at man ændrer beløbsordningen, så udenlandsk arbejdskraft kun kan komme til Danmark, hvis vi ved, der er job til dem, og hvis der er garanti for, at de ikke ender med at trykke de danske lønninger. Men i De Radikales øjne var den manøvre ”at lukke Danmark for omverdenen.” Intet kunne være mere forkert. På sigt vil danskerne lukke sig for omverdenen, hvis de konstant oplever, at åbenhed medfører lavere lønninger og urimelig konkurrence for de danske arbejdere. Fri bevægelighed er godt, men vi skal også beskytte vores lønmodtagere og bekæmpe social dumping.

En fair dagpengeløsning

Men netop arbejdernes rettigheder og vilkår på arbejdsmarkedet lader til at være De Radikales blinde vinkel. Med en håndbevægelse vil de hæve pensionsalderen, sænke topskatten og indføre fri bevægelighed på bekostning af de danske arbejdere. Og det er jo ikke noget nyt. Allerede under Thorning-regeringen stod De Radikale i vejen for at hjælpe de mange dagpengemodtagere, der blev klemt af den dagpengereform, som blev indgået af De Radikale og den borgerlige regering. ”Sådan er det,” sagde Vestager.

Men sådan behøver det ikke at være.