BLOG: Nordsø-aftale investerer i fortiden på bekostning af fremtiden

16x9

BLOG: I 2016 har vores klima igen slået alle de forkerte rekorder. Det kunne World Meteorological Organization berette tirsdag

Det har aldrig været varmere, havisen på polerne smelter med rekordfart og vi oplever mere og mere ekstremt vejr og flere klimakatastrofer.

Hvad skal vi så gøre ved det?

I Alternativet er vi ikke i tvivl. Svaret er slet ikke den Nordsø-aftale, som et flertal af Folketingets partier netop har underskrevet med olieselskaber som Mærsk, Shell og Chevron. I stedet vil vi udfase fossile brændsler hurtigst muligt - og for alt i verden ikke øge produktionen med yderligere skatterabatter, tilskud og særaftaler. Hvis ikke olie- og gasproduktion kan løbe rundt på markedsvilkår, så lad det da ligge i jorden. Klimaforskningen viser entydigt, at alle lande ikke kan hive alle deres fossile reserver op af undergrunden, hvis vi skal nå at bremse klimakrisen, inden den får fatale konsekvenser. Som et velstående land med rigtig gode muligheder for en hurtig omstilling til 100 procent vedvarende energi har vi i Danmark et ansvar for at yde et markant bidrag til den globale grønne omstilling.

I stedet for at give klimaskadelig støtte til fortidens fossile industri skal vi have lavet en plan for, hvordan vi udfaser den nuværende produktion i Nordsøen hurtigst muligt. Vi skal sige endeligt stop for nye gas- og olielicenser i Nordsen. Vi skal sige stop for ny efterforskning efter fossile brændsler. Vi skal accelerere omstillingen til vedvarende energi, så vi hurtigst muligt bliver uafhængige af olie og gas.

Regeringen indgik i går sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre Nordsø-aftalen, der understøtter, at der de kommende år vil blive investeret et tocifret milliardbeløb i olie- og gasudvinding i Nordsøen. Genopbygningen vil muliggøre udvinding af 129 mio. tønder olie.

Det påstås, at olieselskaberne selv finansierer rabatten. Synes man, det lyder lidt mærkværdigt, er man ikke gået galt i byen. Det bygger nemlig på en spådom om, at olieprisen stiger med godt 50% i forhold til i dag, hvorefter olieselskaberne skal begynde at tilbagebetale rabatten. Men er der noget, vi med sikkerhed kan sige om olieprisen, er det, at vi aldrig kan forudsige, hvordan den udvikler sig. Det så vi senest med Togfonden, der på grund af et drastisk prisfald på olie pludselig stod med manglende finansiering.

Den forventede prisstigningen, som hele regnestykket bygger på, afhænger snarere af om diktaturet i Saudi Arabien vil holde igen med olieproduktionen for at presse prisen op. De mange velfærdsmilliarder, som Nordsøaftalen påstås at indbringe, er altså delvist afhængig af, hvad en mellemøstlig diktaturstat måtte foretage sig.

Selvfølgelig kommer vi til at have brug for olie og gas i nogen år endnu. Vores transport er næsten 100% afhængig af fossil energi – og det er ikke blevet bedre af, at vi desværre ikke kan finde politisk flertal for at hjælpe elbilerne på vej. Når man ser Nordsøaftalen i forlængelse af de seneste tiltag, som Danmark har taget på klimaområdet, tegner der sig et dystert billede, der desværre ikke giver meget grønt håb.

Man kunne måske se med lidt mildere øjne på Nordsøaftalen, hvis den blev fulgt op af en superambitiøs klimapolitik. Hvis den blev ledsaget af en klar plan for, hvordan vi afvikler vores fossile udvinding hurtigst muligt. Men der er altså meget langt til den grønne førertrøje, når man er sidder fast i en sort spændetrøje.

Det grønneste man kan sige om den nye Nordsøaftale er, at den indeholder en pulje på 100 millioner kr. til ”grønne initiativer i relation til olie og gasindvinding”, som det hedder sig i aftalen. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad denne ”grønne” olie og gas dækker over. Beløbet må også siges at være ret symbolsk, da det omregnet til grøn energi svarer til støtteprisen på et par moderne havvindmøller. Altså ikke ligefrem det, der sender Danmark på grøn kurs igen. Vi får se.

En ting er dog sikkert. I går gav et flertal af Folketingets partier fortidens fossile kunstigt åndedræt. De benyttede de politiske værktøjer, vi har, til at understøtte en given udvikling, til at understøtte den helt og aldeles forkerte kurs. 

Klimakrisen kommer til at koste rigtig mange penge på den sociale, den økonomiske og ikke mindst den grønne bundlinje. Den regning vil vi alle betale og en del af den vil blive i menneskeliv.

Klimaforandringerne er dødsensfarlige og Danmark har et ansvar for at respektere det globale mål om at bremse dem, inden de bliver fatale.

Det ansvar skal vi tage på os nu. Derfor skal vi investere i fremtiden – ikke i fortiden.