Trods konkurser og massiv kritik: - Udlicitering i ældreplejen fremmer kvaliteten

Stribevis af private plejefirmaer er de seneste år gået konkurs. Regeringen vil nu gennemføre et serviceeftersyn af området.

Private plejefirmaer skal også fremover spille en stor rolle i ældreplejen.

Sådan lyder den klare besked fra VLAK-regeringen, efter den seneste tids historier om en række private plejefirmaers konkurser og hård kritik af kvaliteten af den private pleje.

- Jeg vil gerne overordnet sige, at konkurrenceudsættelse og udlicitering er gode værktøjer i den offentlige sektor. Det medvirker til at fremme kvaliteten og sikre en effektiv drift, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll på et pressemøde og fortsætter:

- Denne regering har ingen berøringsangst i forhold til private leverandører. Vi vil gerne fremme private leverandører for at sikre en ordentlig pleje til de ældre i Danmark.

Serviceeftersyn af området

Pressemødet er indkaldt, efter at TV 2 den seneste tid har fortalt om et privat plejefirma på Lolland, der har modtaget hundredevis af klager det seneste år.

Kritik af Pleje Plus

En aktindsigt viser, at Lolland Kommune på otte måneder har modtaget 266 henvendelser fra borgere og pårørende, hvoraf omkring 250 kan karakteriseres som klager eller bekymringer over hjemmeplejen. Det er utilfredshed med alt fra manglende rengøring, manglede bad og manglede medicin.

Kommunen har ikke selv fundet belæg for, at Pleje Plus har brudt kontrakten med kommunen, men i færre end 10 sager skal et eksternt tilsyn undersøge, om der har været kontraktbrud.

TV2 har ikke kunnet få oplyst, hvor mange af klagerne, der kommer fra samme borgere.

Derudover viser det sig, at en lang række private plejefirmaer i hele landet er gået konkurs. Siden 2013, hvor området for alvor blev 'konkurrenceudsat', er 38 firmaer gået konkurs, hvilket har ramt omkring 11.000 ældre og kostet kommunerne millioner af kroner.

Derfor vil regeringen nu gennemføre et serviceeftersyn af den nuværende lovgivning og invitere de øvrige partier på Christiansborg til en dialog om, hvordan problemet kan løses. Også kommunerne, fagforeningen FOA og Dansk Industri skal høres, mener regeringen.

Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) mener, at udlicitering af ældrepleje er en god ting.

Er problemet ikke, at det i mange tilfælde er den billigste pris der vinder, nærmest uanset kvaliteten?

- Man skal være klar over, at der er tilført flere penge til ældreområdet de seneste år. Det, som er vigtigt for regeringen, er at sikre en høj kvalitet, når der laves udbud. Det skal ikke nødvendigvis være det allerbilligste udbud, der altid vinder. Meningen er, at man får så høj en kvalitet for de penge, der nu engang er afsat, siger Simon Emil Ammitzbøll og fortsætter:

- Det tyder på, at man nogle gange presser lidt rigeligt på prisen, og så kan det være, at der er nogle urealistiske bud. Men det er det, vi skal gå i dialog med kommunerne, erhvervsorganisationerne og fagbevægelsen om, for at sikre, at kvaliteten bliver bedre.