BLOG: Udsættelser: Den bedste løsning handler ikke om flere penge!

16x9
Der er rigtig mange udsættelser, som kan undgås. Det handler om at tage direkte kontakt til de udsættelsestruede borgere og hjælpe dem til at få styr på økonomien eller hjælpe dem med andre løsninger, så de ikke bliver boligløse. Foto: Andreas Beck / Scanpix Denmark

BLOG: Der er ingen tvivl om, at det kan have store menneskelige konsekvenser, når fogeden sætter familier ud af deres lejemål. De fleste udsættelser handler om, at huslejen ikke er blevet betalt, eller at naboer har klaget over den pågældende.

Derfor kan der også være svært at undgå alle udsættelser, hvis det eksempelvis er larm, overtrædelse af husordenen eller voldelig adfærd, der ligger til grund for en udsættelse. Til gengæld er der rigtig mange udsættelser, som kan undgås. Men løsningen er ikke de røde partiers forslag om at annullere kontanthjælpsloft, fjerne 225 timers reglen eller give flere penge til de borgere, der er udsættelsestruede.

Derimod handler det om at tage direkte kontakt til de udsættelsestruede borgere og hjælpe dem til at få styr på økonomien eller hjælpe dem med andre løsninger, så de ikke bliver boligløse. Det er vores klare erfaring i Helsingør Kommune.

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 år aftalte vi i Helsingør Kommune at sætte langt mere målrettet ind for at undgå, at borgere bliver sat ud af deres lejlighed.

Den 1. februar 2016 ansatte vi derfor en medarbejder, der målrettet arbejder med hver enkelt af de borgere i kommunen, der er i risiko for at blive sat ud af deres lejemål. Kontakten til borgeren sker ikke med digital post men på gammeldags maner med personlig kontakt - enten via en opringning eller ved at gå ud og banke på borgerens dør.

Hvis borgeren er interesseret i at få hjælp (og det er de fleste), så finder medarbejderen sammen med borgeren ud af, hvilke behov den enkelte har, og hvad vi som kommune har mulighed for at kunne hjælpe med. Det kan eksempelvis være økonomisk rådgivning, og rådgivning om at prioritere gæld.

Nogen har sat sig til for dyr en husleje, og de skal måske guides videre til et lejemål, der passer bedre i pris til deres indkomst. Det er så den pågældende medarbejder, der sørger for koordineringen med kommunens forskellige centre – for mange gange er der tale om borgere, der i forvejen er i kontakt med flere forskellige sagsbehandlere.

Ja, denne indsats er meget enkel i sin konstruktion – men den virker. Hvor vi i 2014 oplevede 75 udsættelser og 54 udsættelser i 2015, så faldt antallet i 2016 til 9 lejere, der blev sat ud af deres lejemål. Og blandt de 9 udsættelser var der ingen familier med børn eller personer, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, sådan som mange ellers havde forudsagt, da loven om kontanthjælpsloftet blev vedtaget. Endelig er ingen af de 9 udsættelser endt uden tag over hovedet. Alle har fundet et nyt sted at bo.

Heldigvis bliver der også andre steder taget direkte kontakt til udsættelsestruede borgere. Da jeg var socialminister aftalte satspuljepartierne at sætte penge af til forsøg med fremskudt rådgivning. Flere boligselskaber gik i gang og har gjort sig gode erfaringer.

Denne indsats samt bedre muligheder for, at kommunerne kan hjælpe udsættelsestruede borgere, er helt klart baggrunden for, at vi kan se, at antallet af udsættelser er faldet markant gennem de seneste år. Heldigvis.

Landspolitikerne kan lave mange store forkromede socialpolitiske tiltag fra Christiansborg, men det der for alvor rykker og får udsatte videre i livet er en målrettet og håndholdt indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og som inddrager borgeren i løsningen. Det er der brug for meget mere af – og det skal landspolitikerne give endnu bedre muligheder for kan ske. Og de røde partiers automatreaktion om flere penge er langt fra den bedste løsning, når vi skal undgå, at familier bliver sat ud af deres lejlighed.