BLOG: Førstehjælp redder liv

BLOG: Nye tal fra Trygfonden viser, at langt flere i dag overlever hjertestop uden for hospitalerne end tidligere.

I dag overlever 13 %. For bare 15 år siden var tallet 4 %. Så der er tale om en markant udvikling, hvor chancen for at overleve er blevet mere end tredoblet. Det er rigtig godt.

Den glædelige udvikling skyldes især, at langt flere helt almindelige danskere yder førstehjælp. Og så selvfølgelig, at der er blevet opstillet ca. 15.000 hjertestartere i hele landet. Frivillige akuthjælpere står mange steder i landet klar til at rykke ud og yde assistance. Det er fremragende.

I en tid, hvor der er kritik af blandt andet ambulancernes responstider især i de tyndt befolkede egne af landet, er det godt at vide, at vi som borgere også selv kan gøre en indsats, der har reel effekt. Det er betryggende, at så mange borgere føler en forpligtelse til at træde til, når det gælder.

Det handler selvfølgelig ikke om, at almindelige borgere skal overtage ansvaret fra vores fælles sundhedsvæsen i forhold til at yde hjælp til tilskadekomne. På ingen måde. Men det kan være forskellen på liv og død, at vi tager ansvar og selv yder hjælp, når vi kan.

Herfra skal lyde en opfordring til, at vi alle hver især overvejer, om det ikke vil være indsatsen værd, at man lærer førstehjælp, så man kan hjælpe til, hvis behovet pludselig skulle opstå. Der er rige muligheder for at lære at yde førstehjælp. For det er selvfølgelig vigtigt, at man både har viljen og evnen til at træde til.

Og så ville det være godt, hvis man i endnu højere grad tog højde for, at hjertestartere skal være tilgængelige for alle hele døgnet rundt. De er jo ikke til megen nytte, hvis de er bag lås og slå, når der er brug for dem.