Pape vil stramme op: Udvisningsdømte kriminelle skal ikke på kursus

Med nyt lovforslag vil regeringen fratage udlændinge i de danske fængsler en række muligheder for blandt andet at uddanne sig.

Danmark skal ikke bruge skattekroner på at uddanne og resocialisere kriminelle udlændinge, der sidder i danske fængsler.

Sådan lyder det fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der derfor i denne uge sender et lovforslag i høring, som vil fjerne udvisningsdømte udlændinges mulighed for benytte sig af samme tilbud i fængslerne som danske indsatte.

- Udvisningsdømte kriminelle skal ikke længere have adgang til AMU-kurser, undervisning og skal ikke længere have lavet en handleplan. For når de er færdige med at sidde i fængsel, skal de jo ikke være i Danmark længere, siger Søren Pape.

- Jeg synes, det er helt meningsløst, at danske skatteydere skal bruge penge på at folk, der er udvisningsdømte skal på kurser og have lavet handlingsplan. Det sætter vi nu en stopper for med det lovforslag, vi sender i høring.

Pape: Kriminelle griner

I dag har udvisningsdømte indsatte i de danske fængsler mulighed for stort set de samme tilbud som andre indsatte. De kan få undervisning i en række skolefag, en erhvervskompetencegivende uddannelse og en handleplan for tiden efter løsladelsen.

Årligt dømmes omkring 1500 udenlandske statsborgere for kriminalitet og udvises i samme ombæring af Danmark når straffen er afsonet.

Søren Pape, I vil altså sende fanger ud af landet, som ikke er rehabiliterede. Hvis andre lande gjorde det samme, ville vi jo også få folk sendt tilbage til os, som ikke er blevet rehabiliteret. Er det ikke et problem?

- Altså, en tyvebande, der har fået tre-fire måneder i fængsel. Hvorfor i alverden skal vi bruge ressourcer på at lave handleplaner og kurser for dem? Jeg tror, at kriminelle andre steder i verden sidder og griner af det, siger Søren Pape, der tror på at et bredt flertal i Folketinget vil bakke op om forslaget.

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig andet, end at et bredt flertal i Folketinget synes det er sund fornuft.

Vedtages lovforslaget, vil de udvisningsdømte indsatte fortsat have ret og pligt til at arbejde i fængslet og vil også stadig eksempelvis have adgang til sundhedsfaglig behandling på linje med de andre indsatte.