Kommuner hyrer kampfly-lobbyister: - Katastrofe hvis flyvestationen lukkes

Ikke kun flyproducenter forsøger at påvirke Christiansborg i forbindelse med valget af nye kampfly. Også i landets kommuner følger de processen tæt.

Danmarks valg af nye kampfly er gået ind i sin sidste fase, og inden for de næste måneder skal politikerne træffe en beslutning.

Valget står mellem tre flytyper, og med udsigt til en ordre på 30 milliarder kroner gør producenterne alt for, at ordren skal lande på netop deres fly. Senest har TV 2 kunnet fortælle, hvordan Boeing har lanceret en omfattende kampagne, hvor de i aviser, radio og med store skilte forsøger at informere om fordelen ved netop deres fly.

Men også andre steder i landet er der meget på spil i forbindelse med valget af nye kampfly. Så meget, at Aalborg og Haderslev Kommune har valgt at hyre deres egne lobbyister.

- Vores indsats er vældig organiseret. Det er klart, at det er rigtig vigtigt for Aalborg, og derfor bruger vi også tid og energi på det og har nogle mennesker, som har det her som en del af deres arbejdsopgaver, siger Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) til TV 2.

I Haderslev har de oprettet et ”kampflykontor”, hvor en række medarbejdere, herunder borgmesteren, kommunaldirektøren og kommunens kommunikationsfolk følger udviklingen. Hertil kommer nogle lobbyister, der befinder sig tættere på beslutningstagerne på Christiansborg.

- Dem har vi tilknyttet ad hoc for at være sikker på, hvad der sker her i den sidste fase, forklarer Haderslev-borgmester Hans Peter Geil (V).

Frygter at miste hundredvis af arbejdspladser

Årsagen til de to kommuners store interesse for valget af kampfly skal findes i de lokale flyvestationer, Aalborg og Skrydstryp.

Som hjemmesiden nytkampfly.dk tidligere har beskrevet, skal der i forbindelse med flyvalget også kigges på antallet af flyvestationer. Det blev vedtaget i marts 2013 i forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af en række kaserner. I aftaleteksten fremgår det:

- På længere sigt er der et driftsmæssigt perspektiv i at samle flyvevåbnets aktiviteter på to eller en flyvestation og i forbindelse med anskaffelsen af nye kampfly bør det fremtidige antal flyvestationer overvejes.

På Flyvestation Skrydstrup er der omkring 700-800 ansatte, mens tallet i Aalborg er cirka 400. Skulle den lokale flyvestation blive lukket, er der derfor udsigt til tab af et stort antal arbejdspladser.

- Den tanke har jeg slet ikke tænkt og vil ikke tænke. Det siger sig selv, at en arbejdsplads med 700-800 ansatte ikke bare betyder noget for Haderslev, det vil være et tab for hele regionen. Det ville være en katastrofe. Men så tosset kan man ikke være at træffe sådan en beslutning, siger Hans Peter Geil.

Valg af kampfly kan få betydning

Begge borgmestre oplyser til TV 2, at det ikke er vigtigt for dem, hvilken af de tre flytyper, der bliver valgt.

Men i en såkaldt etablissementsanalyse fra 2012 vurderede forsvarschefen, at F-35 kampflyet ”vil medføre væsentlige investeringsbehov i Skrydstrup (…)”, og at i så fald ”bør det overvejes at gennemføre disse investeringer på en af de øvrige flyvestationer, således at Flyvestation Skrydstrup i givet fald kan afhændes.”

Derfor kan det ikke udelukkes, at man lokalt kan se fordele ved, at et bestemt kampfly bliver valgt eller fravalgt, vurderer Andreas Krog fra nytkampfly.dk, der har fulgt processen nøje.

- Hvis der er meget større omkostninger forbundet med at vælge et bestemt fly, så kunne det jo få folketingsmedlemmer fra Sønderjylland til at arbejde hårdt for, at man af lokalpolitiske hensyn ikke valgte det pågældende fly, siger Andreas Krog.

Han vurderer, at der efter kasernelukningerne i Sønderborg og Fredericia nu på tværs af partiskel er enighed om, at de må stå vagt om de tilbageværende kaserner og deres flyvestation.

- Men på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad retning det kommer til at gå. Vi aner ikke, om Skrydstrup er i fare eller ej, siger Andreas Krog.

I sidste ende er det formentligt antallet af nye kampfly, der afgør flyvestationernes fremtid.

Kommuner kæmper for lokalområdet

Flyvestation Skrydstrup huser i dag landets F-16 kampfly, men skulle det blive besluttet, at de nye fly skal have et andet hjem, flyttes de formentligt til landets tredje flyvestation i Krarup.

I forsvarschefens analyse fra 2012 oplistes der en række fordele og ulemper ved en hel eller delvis nedlæggelse af Flyvestation Aalborg, der derfor heller ikke kan vide sig sikker på at beholde deres opgaver fremover. Derfor er de også klar til at overtage kampflyene, hvis Skrydstrup afhændes.

- Vi følger den her sag meget opmærksomt. Vi mener, at vi som flyvestation har nogle rigtig stærke argumenter i forhold til, at vi er en af dem, der skal satses på i fremtiden. Hvorvidt det så bliver med, at der flyttes kampfly til Aalborg eller ej. Men skal man se på den økonomisk rationelle del og den strategiske del, så synes vi, at Aalborg Flyvestation står stærkt, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Hvor Aalborg over for Christiansborg vil argumentere for deres lave driftsomkostninger, argumenterer Haderslev for, at man modsat Aalborg har lokalbefolkningens opbakning, da de er vant til støjen. Hertil kommer afstanden til kampflyenes øveområde i Vadehavet, der er langt kortere fra Skrydstrup.

- Vi har sat nogle kommunikationsfolk til at være opmærksomme på, hvad det ene og det andet får af betydning, uanset hvilken flytype regeringen vælger. Vi har meddelt forsvarsministeren, at når de er klar, så er vi også klar i Haderslev, siger Hans Peter Geil.