Her er Søren Pape og De Konservatives ønsker

16x9
Konservative kæmper for at gøre landbrugspakken bedre for miljøet. Foto: Jens Astrup / Scanpix

På den konservative grønne ønskeliste står flere skove og flere udyrkede arealer. Alternativet pointerer, at partiet er til eksamen.

Landbrugspakken er ikke grøn nok. Det mener Det Konservative Folkeparti, der dog alligevel valgte at stemme for den under tredjebehandlingen i folketingssalen torsdag.

Under de igangværende forhandlinger på Marienborg skal der findes nogle løsninger, der gør pakken grønnere. To punkter står allerøverste på den konservative ønskeliste.

For det første skal der plantes mere skov. Det vil nedbringe mængden af kvælstof, der udledes til vandmiljøet.

Og for det andet skal der dyrkes flere arealer med afgrøder, som ikke høstes, hvilket også vil forhindre en større del af kvælstoffet i at ende i vandløbene.

Ikke sat pris på

Det fortæller den konservative landbrugsordfører Rasmus Jarlov til dagens Berlingske.

- Det er den slags initiativer, vi vil have sat i gang for at sikre, at kvælstofregnskabet ser bedre ud, når nu vi ved, at det er dårligere end det, der er oplyst, siger han til avisen.

Hvad det skal koste, ønsker han ikke at komme nærmere ind på af hensyn til forhandlingspositionen. Men uanset hvad det lykkedes at komme igennem med på Marienborg, står det klart, at partiet vil trække tæppet væk under miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

Alternativet: K er til eksamen

Hos partiet, der bryster sig af at være det grønneste på Christiansborg, Alternativet, følger miljø- og landbrugsordfører Christian Poll forhandlingerne om tillægspakken med stor interesse.

- Det er en slags eksamen for Konservatives grønne, miljøvenlige profil. Jeg håber, de består med glans, for vi har brug for et grønt, borgerligt parti i Danmark, siger han.

Partiet foreslår blandt andet at genindføre de omdiskuterede randzoner, der sikrer, at skrånende jord mod enge, søer og vandløb ikke dyrkes. Det vil mindske udledningen af kvælstof. Og så vil Alternativet udlægge flere ådale til miljø- og naturformål. Det skal både forhindre oversvømmelser og give mere natur. Endelig vil Alternativet øge støtten til rådgivning og investeringstilskud til landmænd, der vil omlægge til økologisk drift.

Nødvendigt med tvang

Christian Poll har et godt råd til Det Konservative Folkeparti.

- Hvis tillægspakken skal være mere end pyntegrønt, skal den indeholde en stribe finansierede tiltag, der som minimum retter op på den alvorlige skade, som landbrugspakken påfører miljøet i pakkens første år. Samtidig skal tiltagene ikke være frivillige – vi ved historisk, at frivillighed sjældent virker på dette område, siger han.

Forhandlingerne om en tillægs- og tillidsaftale, som Lars Løkke Rasmussen døbte den torsdag, fortsætter fredag. Udover en tillægsaftale på miljøområdet er der nemlig også brug for at genoprette tilliden i den borgerlige lejr, efter at Det Konservative Folkeparti har trukket støtten til miljø- og fødevareministeren.