Vidste du det? Du kan få fradrag for at cykle på arbejde

Du behøver ikke køre den korteste vej til arbejde for at få fradrag. Og så kan du cykle til jobbet og alligevel få kørselsfradrag, fortæller eksperter

Kan man trække den hurtigste vej til arbejdet fra på sin årsopgørelse? Også selvom den er flere kilometer længere end den korteste vej?

Flere hundrede danskere sendte mandag spørgsmål om deres årsopgørelse til to skatteeksperter fra PricewaterhouseCoopers (PwC) under en livechat på TV2.dk.

Kim Henriksen var én af dem. Han stod i et dilemma, fordi den korteste vej til hans arbejde går gennem byen, og den er på cirka 18,5 kilometer. Men det tager 35-40 minutter at nå frem.

Men hvis han i stedet tager motorvejen, så tilbagelægger han cirka 30 kilometer, hvilket blot tager 25 minutter.

- Må jeg bruge de 30 kilometer til at trække fra på min selvangivelse? spurgte han.

Kørselsfradraget, som også kaldes befordringsfradrag er også til spekulation blandt flere - men svaret er, at man skal indberette den vej, man kører på arbejde. 

- Det, man kan få fradrag for, er den 'normale' transportvej. Det er de 30 kilometer i hans situation, siger Søren Bech fra PwC under livechatten, hvor han også minder om, at der i regnestykket bliver fratrukket 12 kilometer per vej.

Fradraget for kørsel til og fra arbejde er det fradrag, flest skal ind og ændre eller indberette.

- Den afstand, som Skat har regnet ud, er beregnet fra den korteste afstand mellem bopæl og arbejde. Hvis man nu rent faktisk kører en mindre omvej, som er en hurtigere omvej, så kan man få fradrag fra de faktisk kørte kilometer.

Cykel, bus og bil giver samme fradrag

Hverken transportmidlet eller udgifterne til selve transporten spiller nogen rolle i forbindelse med kørselsfradraget, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

Det betyder, at man kan vælge at tage cyklen til og fra arbejde og stadig få et fradrag. 

- Med befordringsfradraget på 1,99 udover de 24 kilometer er det fuldstændig lige meget, hvordan man transporterer sig på arbejde - om det er på cykel, med offentlige transportmidler eller bil. Fradraget er nøjagtig det samme. Det er ikke rent teknisk et fradrag, der har til formål at dække de udgifter man har, men alene et beregningsfradrag, fortæller skatteeksperten. 

Vær opmærksom på antallet af dage

Man bør også være opmærksom på, hvor mange dage om året, man kører, da Skat automatisk tager udgangspunkt i 216 arbejdsdage til beregning af kørselsfradraget. 

- Jeg tror, at de fleste registrerer, hvad fradraget er, men ikke går nærmere ind i, om det er regnet rigtigt ud eller ej i forhold til kørslen. Hvis de eksempelvis kører mere end 216 dage om året, er de faktisk berettiget til at få et større fradrag, end det de automatisk har fået af skattevæsenet, siger Søren Bech fra PwC. 

 Man skal selv gå ind på sin årsopgørelse og rette til de korrekte tal, som man så skal kunne redegøre for overfor Skat, hvis det bliver efterspurgt. 

chrk

Kører forskellige ruter til samme arbejde

Michael Toft skifter mellem en kortere og en længere rute til og fra arbejdet:

- Jeg kører to forskellige ruter til og fra arbejde, mest afhængig af vintervejret. Den ene er 115 km (en del af ruten er landevej) - den anden er 145 km (motorvej), tidsmæssigt er det det samme. Hvordan indberetter jeg de to forskellige, når det er til og fra samme arbejdsplads?

- Den er tricky, grundlæggende skal han registrere, hvad han kører den ene vej og hvad han kører den anden vej, og så skal han lave et regnskab for hver, siger skatteeksperten John Kierans fra PwC. 

Under en livechat mandag eftermiddag svarede to skatteeksperter på seernes spørgsmål til årsopgørelsen.

Mindst 12 kilometer til arbejde

Kørselsfradraget modregnes den skattepligtige indkomst, så du opnår en skatterabat, men det er ikke det samme som en besparelse.

De grundlæggende regler lyder således:

Du skal minimum have 24 kilometer til og fra arbejder per dag - altså 12 kilometer hver vej - før du kan få befordringsfradrag.

I skatteåret 2016 er fradraget på 1,99 kroner per kilometer, hvis du har mellem 24 og 120 kilometer til og fra arbejde.

Udkantskommuner giver mere

Kører du længere end 120 kilometer per dag, kan du kun trække 1,00 krone fra for den del af turen, der overstiger 120 kilometer. 

Hvis du bor i en af de kommuner, Skat betegner som udkantskommuner (se faktaboks), kan du dog trække 1,99 kroner fra for hele turen over 24 kilometer. Også når den er længere end 120 kilometer.

Udkantskommuner

Jylland: Læsø, Morsø, Brønderslev, Norddjurs, Hjørring, Tønder, Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Aabenraa.


Østdanmark og Fyn: Langeland, Lolland, Ærø, Samsø, Svendborg, Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Odsherred, Slagelse, Vordingborg.

Man kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også eksempelvis studiejob og løntilskudsjob.

SU tæller dog ikke som løn, så du kan ikke få fradrag, når du kører til og fra dit studie. Du kan heller ikke få kørselsfradrag ved et ulønnet praktikophold.

Årsopgørelsen 2016: Her er fradragene, du glemmer

befordringsfradrag (kørselsfradrag)

Hvis din samlede kørsel mellem dit hjem og dit arbejde overstiger 24 kilometer per dag, kan du få fradrag for befordring.
Befordringsfradraget er 1,99 kroner per kilometer i skatteåret 2016, hvis du har mellem 24 og 120 kilometer i alt til og fra dit arbejde.
Har du længere end 60 kilometer (120 kilometer i alt til og fra arbejde) kan du dog kun trække 1 krone fra for den del af turene, der ligger ud over de 120 kilometer.
Udkantskommuner:
Bor du i en af de såkaldte udkantskommuner, kan du dog trække 1,99 kroner fra for hele turen, der går udover de 24 kilometer. Også den del, der går udover 120 kilometer per dag, kan du trække fra. Se meget mere om befordringsfradreget i tv-indslaget herover.
Udkantskommuner:
Jylland: Læsø, Morsø, Brønderslev, Norddjurs, Hjørring, Tønder, Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Aabenraa.
Østdanmark og Fyn: Langeland, Lolland, Ærø, Samsø, Svendborg, Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Odsherred, Slagelse, Vordingborg.
Ekstra kørselsfradrag:
Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjente mindre end 310.400 kroner i 2016. Du kan højst få ekstra fradrag på 11.300 kroner for skatteåret 2016. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 260.400 kroner og op til 310.400 kroner i 2016. Det ekstra kørselsfradrag beregnes automatisk.
Det gode råd:
Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke ud fra ”fugleflugtslinjen”. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og når du igen holder i din garage efter at have været på arbejde og hjem igen. Hvis du bruger Krak som vejviser, er den korteste vej ikke nødvendigvis den hurtigste. Såfremt du bruger en anden vej, som er mere hensigtsmæssig, skal du derfor huske at anføre de faktiske antal kilometer.
Vær også opmærksom på, at Skat normalt tager udgangspunkt i 216 arbejdsdage til beregning af kørselsfradraget. Er du flere eller færre dage på arbejde i løbet af året, skal du tage udgangspunkt i det antal gange, du rent faktisk kørte til din arbejdsplads.
Befordringsfradraget skal du skrive på årsopgørelsens rubrik 51.

Pendlerfradrag: Træk broen fra (befordringsfradrag)

Krydser du en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af udgiften til broen fra for hver tur over broen.
Brofradrag per tur over Storebælt:
Bil eller motorcykel: 110 kroner – skattebesparelse: 31,46 kroner per tur
Tog/offentlig transport: 15 kroner – skattebesparelse: 4,29 kr per tur
Brofradrag per tur over Øresund:
Bil eller motorcykel: 50 kroner – skattebesparelse: 14,3 kr per tur
Tog/offentlig transport: 8 kroner – skattebesparelse: 2,29 kr per tur
Bemærk: Betaler arbejdsgiveren transporten, kan du ikke trække broafgiften fra.
Rubrik på årsopgørelsen: 51

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Du kan trække i alt 18.000 kroner fra på arbejdsløn til arbejdsopgaver, der er udført i dit hjem i løbet af 2016.
Beløbet er fordelt på 12.000 kroner til grønne forbedringer af boligen samt 6.000 kroner til serviceydelser som børnepasning og rengøring.
Grønne forbedringer
Får du for eksempel skiftet vinduer eller døre ud eller isoleret boligen, kan du trække op til 12.000 kroner fra til håndværkernes arbejdsløn. Trækker du alle 12.000 kroner fra, giver det dig en kontant skattebesparelse på 3.432 kroner.
Serviceydelser i hjemmet
Du kan ligeledes trække 6.000 kroner fra til arbejdslønnen til serviceydelser i dit hjem som for eksempel rengøring, børnepasning og havearbejde. Bruger du hele fradraget på 6.000 kroner, giver det dig en kontant skatterabat på 1.716 kroner.
Du kan få håndværkerfradrag i disse boliger
Bor du i ejerbolig, andelsbolig, en lejebolig eller har du et fritidshus, kan du få håndværkerfradrag. Bor du i lejebolig, skal du selv have betalt for arbejde for at få fradrag, ligesom du skal have ret til at vedligeholde boligen.
De kan få fradrag
Du kan få fradrag. Din ægtefælle kan også få fradrag. Bor du med en samlever og har I fælles økonomi, kan I også begge benytte jer af fradraget, således at I har et fradrag på maksimalt 36.000 kroner.
Hjemmeboende børn over 18 år kan ligeledes benytte fradraget, hvis de betaler deres del af regningen.
Regningen skal være betalt
Du kan kun få håndværkerfradrag for 2016, hvis regningen er betalt senest den 28. februar 2017.
Betal elektronisk
Husk, at betaling med kontanter ikke giver fradrag. Betaling skal være sket elektronisk - via dankort, Mobilepay, Swipp eller netbank.
Du kan se flere detaljer om, hvornår du kan få håndværkerfradrag i indslaget ovenfor.
Du skal gå ind på TastSelv på SKATs hjemmeside og vælge punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) eller Ret årsopgørelsens rubrik 460.
Det gode råd:
Har du glemt at indberette håndværkerfradraget for 2013, 2014 eller 2015, kan du nå det endnu. Gå ind på Skat.dk under "Håndværkerfradrag (servicefradrag)" på den side, der hedder "Ret årsopgørelsen".

Få fradrag for donationer til velgørenhed

Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Kræftens Bekæmpelse, Børnefonden, Amnesty International eller andre organisationer, kan du få fradrag for beløbet.
For at få fradraget skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til Skat. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skat. Du har fradrag for det indbetalte beløb. Dog højst 15.200 kroner i alt i 2016.
Hvis d betaler 100 kroner om måneden (1.200 kroner årligt), får du en kontant skatterabat på 343 kroner.
Bruger du det maksimale fradrag på 15.200 kroner om året, får du en skatterabat på 4.347 kroner. Du kan altså donere 15.200 kroner, selvom din egen relle udgift efter skat begrænser sig til 10.853 kroner.
Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, du har indbetalt bidragene til, idet du ikke selv kan ændre dette felt på årsopgørelsen.
Du bør derfor gemme giroindbetalingskort eller andet, der kan bekræfte, at du har indbetalt beløbene.
Fradrag for donationer fremgår af rubrik 55.

Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

Husk at kontrollere, om Skat har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du engang i fremtiden sælger dem.
Har du solgt børsnoterede aktier med tab i tidligere år, så kontrollér også, at Skat har disse oplysninger, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier.
Hvis din ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dit tab til modregning i ægtefællens aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier.
Har du haft et tab, skal det anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen.
Rubrik på årsopgørelsen: 66

Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skat, hvis ordningen går via det offentlige. Rigtig mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.
Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede. Også disse bidrag skal indberettes, idet de alene fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der går via det offentlige.
Du skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløb, hvis det ikke betales gennem det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for det for skatteåret 2016.
Fradraget skal indberettes i rubrik 56.

Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat m.v.

Ved køb af fast ejendom skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen og ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen. Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, når du flytter ind i den nye bolig.
Du skal på årsopgørelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.
Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en såkaldt refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT. Det sker ikke automatisk.
Hvis det er en renteindtægt, kan beløbet indberettes i rubrik 39 – anden kapitalindkomst.
Hvis det er renteudgifter, kan beløbet indberettes i rubrik 44 – renteudgifter af anden gæld.
 

Har du købt bolig i 2016

I forbindelse med køb af ny bolig skal du typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat. Beløbet er ikke indberettet til Skat. Tjek lige op på det – det er typisk op til et par tusinde kroner.
Fradraget indberettes i rubrik 44.

Stiftelsesprovision på korte lån

Stiftelsesprovisioner på lån med en aftalt løbetid på under 2 år kan også trækkes fra. Er stiftelsesprovisionen mere end 2,5 procent af lånebeløbet, kan du højst trække 2,5 procent af lånebeløbet fra i det år, hvor provisionen forfalder til betaling.
Fradraget indrettes i rubrik 44.

Låneomkostninger

Der er kun fradrag for låneomkostninger, hvis lånet optages i fremmed valuta, for eksempel i euro. Der er ikke fradragsret for låneomkostninger for personer, hvis lånet optages i danske kroner. Der er kun fradrag for den del af låneomkostningerne som kan henføres til årets afdrag.
Er der fradrag og er der tale om et realkreditlån, skrives fradraget i rubrik 41

Differencerenter

Hvis man har omlagt sine lån og betalt nogle ”differencerenter”, skal man huske selv at indberette dem til SKAT.
Tal eventuelt med dem som har hjulpet dig med at omlægge dine lån. Det er typisk banken.
Differencerenterne indberettes normalt i rubrik 41.

Renteudgifter på private pantebreve

Du kan kun få fradrag for dine renteudgifter på private pantebrev for eksempel i forbindelse med køb af sommerhus, hvis SKAT har oplysning om, hvem du betaler til.
Du skal derfor indberette navn, adresse m.v. til SKAT på den person, som modtager ydelserne.
Renteudgifter på private pantebreve skal enten fremgå af rubrik 42 (hvis pantebrevene er i depot) eller i rubrik 44, hvis de ikke ligger i et depot.

Renter på fælleslån

Bor du i ejerlejlighed eller andelsbolig, er der mulighed for at få et fradrag, hvis du betaler renter til et fælleslån. Det kan eksempelvist være et lån, der er optaget i forbindelse med etableringen af et nyt tag, nye faldstammer eller udskiftning af vinduer.
For at man kan få fradrag for sine renteudgifter, skal gælden og renteudgifterne dog være fordelt ud blandt ejerne - gælden skal med andre ord være tilknyttet de enkelte personer i ejendommen.
Der har været sager, hvor man ikke fik fradrag for renteudgifterne, da lånene ikke påhvilede de enkelte medlemmer i foreningen, men alene ejerforeningen, så det er ikke sikkert, man kan få det. Undersøg eventuelt dette med din ejerforening.

Kost, logi og småfornødenheder som udsendt

Bliver du 'sendt ud' i forbindelse med dit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi.
For at få del i dette fradrag skal du have haft et såkaldt 'midlertidigt arbejdssted', hvilket er defineret som et arbejdsophold på op til 12 måneder. Du skal minimum være hjemmefra i 24 timer som følge af udsendelsen fra dit arbejde. Derudover skal afstanden mellem det midlertidige arbejdssted være så stort, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten i sin egen seng.
For eksempel kan du få dette fradrag, hvis du normalt arbejder i Jylland som håndværker, men arbejder midlertidigt på Sjælland - eller omvendt.
Fradraget for kost og logi udgør uden dokumentation hhv. 477 kroner og 205 kroner, hvilket samlet set kan give et fradrag på 682 kroner pr. dag og samlet op til 26.200 kroner i 2015. 'Uden dokumentation' betyder, at man ikke skal fremvise kvitteringer.
Man får ikke del i fradraget, hvis udgifterne er dækket af arbejdsgiveren. Det er dog fordelt på hver sit, så hvis man 'kun' har fået dækket udgiften til logi, kan du stadig trække 477 kroner fra for den kost, du selv skal dække og omvendt.
Der er dog en mulighed for at få et fradrag, selvom arbejdsgiveren dækker rejseudgifterne i form af kost og logi. Gør arbejdsgiveren dette, kan man alligevel fratrække 25 procent af den aktuelle kostsats til dækning af småfornødenheder. Da kostsatsen i 2016 lyder på 477 kroner per dag, så svarer det til et ligningsmæssigt fradrag på 119,25 kroner per døgn, hvilket giver en kontant skattebesparelse på 34 kroner per dag.
Betaler arbejdsgiveren en godtgørelse, der overstiger 25 procent af kostsatsen beregnet for den samlede rejse, skal hele beløbet dog regnes med i den personlige indkomst. Fik du over 596,25 kroner pr. dag i 2016 med i 'lommepenge' af din arbejdsgiver til mad, kan du med andre ord ikke bruge denne del af fradraget til noget.
Rubrik på årsopgørelsen: 53

Renter på bolig- eller banklån

De renter, du betaler på dit bolig- eller banklån bliver automatisk indberettet. Banker og realkreditinstitutter informerer skat om dine renteudgifter.
For en sikkerheds skyld er det dog en god ide at tjekke, at renteudgifterne er korrekte, så du betaler den rigtige skat.