Hate crimes skal kortlægges

En muslim, der chikaneres på grund af sin religion, eller en homoseksuel, der bliver slået ned på grund af sin seksuelle orientering. Fænomenet kaldes hate crime, men i Danmark ved man ikke, hvor ofte det forekommer.

Justitsministeriet vil nu skaffe de manglende oplysninger, skriver URBAN. Efter nytår skal Rigsadvokaten begynde at indsamle materiale om hvor mange retssager, der køres på området og deres udfald. Ordningen er endnu ikke planlagt i detaljer, men i første omgang skal der indhentes materiale i hele 2007.

Derefter skal Rigsadvokaten aflevere en redegørelse for resultatet af ordningen.

"Når Justitsministeriet modtager Rigsadvokatens redegørelse, vil man i lyset af redegørelsen selvfølgelig skulle overveje behovet for eventuelle initiativer. De nærmere initiativer vil selvsagt afhænge af, hvad Rigsadvokatens redegørelse måtte vise om problemets omfang," siger Lene Volke Roesen fra Politikontoret, Justitsministeriet.

Glade for initiativet
Yildiz Akdogan, talsmand i foreningen Demokratiske Muslimer i Danmark, er positivt stemt over for ideen.

"Det er godt at lave sådan en undersøgelse. Umiddelbart har vi ikke oplevet så mange hate crimes herhjemme, men jeg hilser initiativet velkomment," siger hun.

Hos Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) er man glade for Justitsministeriets interesse for hate crimes. Men Kim Foss Lund, LBL's koordinator på området, er også skeptisk, fordi dataindsamlingen kun kommer til at omhandle sager, som når til domstolene.

"Jeg mener ikke, at der er dannet baggrund for den politimæssige efterforskning," siger han til URBAN og forklarer, at hvis en bøsse bliver slået ned, vil det formentlig blive registreret som vold og ikke som hate crime.

I Sverige laver Sikkerhedspolitiet SÄPO hvert år en opgørelse over hvor mange anmeldelser, der har været af forskellige typer af hate crime. Rapporterne viser, at antallet af anmeldelser er stigende.