S og R: Højst et år i asylcenter

Efter flere borgerlige politikeres udsagn om "rystende forhold" på asyl­centrene, kommer R og S med et udspil til en handlingsplan på asylområdet.

I et brev til integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) foreslår partierne, at ingen asylansøger må sidde mere end et år i en flygtningelejr, og at intet barn må sidde mere end et halvt år.

Når den tid er gået, skal børnene og deres familie have tilbud om en ordinær bolig. Enten i tilknytning til et asylcenter eller en almindelig bolig i en kommune, skriver Politiken.

"For øjeblikket har op mod 40 procent af asylcentrenes cirka 2.500 beboere boet på et asylcenter i mere end tre år. Mange børn tilbringer en stor del af deres barndom på et asylcenter, afskåret fra at tage del i det normale samfund. Samtidig advares der fra lægeside om, at flygtninge først slipper væk fra asylcentrene, når de er blevet så syge, at de kan få en humanitær opholdstilladelse. Det er først og fremmest menneskeligt uforsvarligt - men også økonomisk er det en tåbelig disposition," skriver de to partier i brevet til ministeren.