Vrede over Fadervor i folkeskolen

16x9

På Houlkærskolen i Viborg beder de små elever Fader-vor _ Hu-ma-nis-tisk Samfund er kritisk

På Houlkærskolen i Viborg kan børnene deres Fader Vor. Her praktiserer man stadig den kristne bøn i de mindste klasser i forbindelse med den daglige morgensang. Men det burde ikke være tilladt, hvis det stod til Humanistisk Samfund. Foreningen har modtaget en klage fra en forælder og taget sagen op.

"Vi har fået bekræftet sagens rigtighed og har spurgt undervisningsministeren om en sådan praksis har hjemmel i lovgivningen," siger Erik B. Jensen fra Humanistisk Samfund i en pressemeddelelse.

Ikke noget at komme efter
Ifølge undervisningsminister Bertel Haarders (V) svar er der ikke umiddelbart noget at komme efter.

"Det er op til lokal beslutning at træffe afgørelse om, hvordan man finder det mest hensigtsmæssigt at indrette sig på området", fremgår det af ministerens svar.

Det svar er Erik B. Jensen langtfra tilfreds med.

"Vi mener ikke, at undervisningsministerens forsøg på at undskylde skolens praksis stemmer overens med praksis i et sekulært samfund. Det er i strid med FN's børnekonvention, der eksplicit lover børn frihed fra religion," siger han.

Bønner hører ikke hjemme i skolen
Humanistisk Samfund har nu kontaktet partiernes undervisningsordførere i håb om at få sagen rejst politisk. Og det er ikke utænkeligt, at det vil ske, vurderer Socialdemokraternes uddannelsesordfører Christine Antorini.

"Det at bede en bøn er en religiøs handling, og religiøse handlinger hører kirkerne til og ikke folkeskolerne," siger Antorini.

Houlkærskolen har 126 elever med anden etniske baggrund, men skoleinspektøren har i de 16 år, han har været på skolen, ikke oplevet, at nogen bad sig fritaget for den daglige morgensamling med sang og bøn.

"Alle vores elever var da også med til den årlige juleafslutning i kirken, så jeg tror altså ikke, det er et stort problem blandt elever og forældre," siger Ole Birch til Viborg Stifts Folkeblad.