Regler øger familiesammenføringer

Der blev i første kvartal af 2009 givet 131 tilladelser til familiesam­menføring efter EU's regler, som er mere lempelige end de danske udlændingeregler. Til sammenligning blev der i hele 2008 givet 155 tilla­delser. Dermed vil EU's regler åbne for flere familiesammenføringer i 2009.

"Tallene giver en strømpil i retning af, at der i hvert fald ikke kommer færre, men tværtimod fire gange flere end sidste år," siger Venstres Eyvind Vesselbo, der er medlem af Udvalget for udlændinge- og integrations­politik og følger tallene tæt.

Eyvind Vesselbo har - med tiltagende irritation - efterlyst opdaterede tal for det totale antal familiesammenføringer. Men heller ikke det tal er fredag blevet offentliggjort.

"Der mangler fortsat opdaterede tal for det samlede antal familiesammenføringer. Og det er jo det, som er det interessante," siger han.

Tal ikke lagt på internettet
Normalt bliver statistikken over familiesammenføringer opdateret hver måned. Der er dog ikke lagt nye tal på Integrationsministeriets hjemmeside siden jul. Og det er sket efter krav fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), skriver B.T. fredag.

Tallene kan give et fingerpeg om, hvordan det går med regeringens bestræbelser på at fastholde en stram udlændingepolitik.