Minoritetspartiet og Retsforbundet i samarbejde

16x9

Minoritetspartiet og Retsforbundet går sammen om at at blive valgt

Minoritetspartiet, der er opstillingsberettiget til Folketinget, går sammen med Retsforbundet. De to partier vil føre fælles valgkamp med fire fælles kandidater.

Retsforbundet, der tidligere har været repræsenteret i Folketinget, har ikke samlet tilstrækkeligt med underskrifter, men forbundets kandidater bliver opstillet på Minoritetspartiets liste M.

De to partiers fire folketingskandidater er: Minoritetspartiets formand, Rune Engelbrecht Larsen, Retsforbundets politiske ordfører, Poul Gerhard Kristiansen, Minoritetspartiets udenrigsordfører, Niels I. Meyer og Retsforbundets samarbejdskoordinator Ole Sørensen.

Nyt og gammelt parti
Minoritetspartiet blev stiftet i 2000 som et venstrefløjsparti med humanistisk, ikke socialistisk baggrund, der kæmper for kulturel mangfoldighed i indvandrerpolitikken.

Dammarks Retsforbund blev stiftet i 1919 som et borgerligt parti, der dog opfatter privat ejendomsret til jord som årsagen til samfundsøkonomiske og sociale problemer. Partiet har været i Folketinget ad flere omgange samt i regering i 1957-1960.

Fælles punkter
Som følge af samarbejdet har Minoritetspartiet udbygget sit valgprogram med en understregning af et af Retsforbundets hovedpunkter - beskatningen af natur- og samfundsskabte værdier.

Minoritetspartiet og Retsforbundet går til valg på følgende fælles punkter:

  • En ligeværdig behandling af alle borgere en ligeværdig behandling af alle borgere
  • Et klart nej til EU-forfatningen
  • Indførelsen af en generel borgerløn og afskaffelse af den tvungne arbejdsløshed gennem solidarisk deling af lønarbejdet
  • Tilbagetrækning af de danske tropper i Irak og erstatning af disse gennem en humanitær indsats tilbagetrækning af de danske tropper i Irak
  • En systematisk indsats for en bæredygtig udvikling bl.a. ved en markant støtte til vedvarende energi og energibesparelser.