Finanskrisen fylder 5 år - sådan startede den

16x9

I dag er det finanskrisens fødselsdag. Fem år, fylder krisen, der for alvor blev skudt i gang, da en af verdens allerstørste banker Lehmann Brothers gik konkurs. Vi er langt fra ude af krisen endnu, siger professor. Herunder kan du læse, hvad der skød krisen i gang, og hvad der gør, at vi stadig befinder os i krisen.

Det var en ny virkelighed, verden vågnede op til den 15. september for nøjagtig 5 år siden. En af verdens allerstørste banker - amerikanske Lehmann Brothers - gik konkurs og med ét var tilliden til banksystemet gået fra halvgråt til kulsort.

- Der blev nervøsitet omkring bankernes tilstand, og bankerne ville ikke længere låne ud til hinanden. Det havde været en karrusel. Et pyramidespil uden grænser, hvor bankerne havde lånt ud til hinanden på kryds og tværs, inden det hele pludselig stoppede op, siger professor i kreditret Finn Østrup til tv2.dk.

Og stoppede, det gjorde det - med ét. Fra en virkelighed, hvor bankerne havde begået sig på lånemarkedet som i et pyramidespil, lukkede de nu kasserne helt i for hinanden. Efter krakket i Lehmann Brothers stolede de færreste banker i USA og Europa på hinanden.

- Og så begyndte bankerne i USA og Europa, herunder også i Danmark, at bryde sammen, fordi de ikke længere kunne fremskaffe finansiering til at betale penge tilbage til de banker, banken selv havde lånt af.

Boligejerne har også skylden
En af hovedårsagerne til, at bankernes pyramidespil frøs til is, var de amerikanske boligejere. Ni procent af boligejerne i USA var i september 2008 mindst én måned bagud med deres betalinger, hvilket i sig selv medførte enorme tab hos de amerikanske banker via amerikanske boligobligationer. Men selvom boligerne stod i USA, så holdt krisen sig ikke kun på den amerikanske side af Atlanterhavet.

Massevis af europæiske banker havde nemlig også købt amerikanske boligobligationer, og da boligejerne ikke kunne betale, tabte såvel de amerikanske som de europæiske banker milliarder af dollars på disse lån.

Kombinationen af boligejernes manglende evne til at betale, og bankernes mistillid til hinanden var netop det, der udløste den tilfrysning af finansmarkedet, vi kender som finanskrisen.

Finanskrisen hærger stadig
Selvom det nu er fem år siden, finanskrisen ramte verden, er vi stadig ramt af krisen og dens voldsomme følger.

- Vi er slet ikke ude af krisen. Boligmarkedet har det stadig ikke godt, selvom der er en lille opgang i Danmark, England og USA. Men boligpriserne ligger stadig på et lavt niveau. Og de private har stor gæld, også i Danmark, siger Finn Østrup.

Han peger desuden på, at renten er ekstremt lav lige nu. Den europæiske rente hedder i øjeblikket 0,5 procent.

- Et normalt renteniveau ville være 4 procent, bemærker Finn Østrup.

Fjerde finanskrise på 100 år
Han peger desuden på, at mange store lande har enorme gældsproblemer. Det drejer sig blandt andet om Spanien, Italien og Frankrig her i Europa.

Professoren peger på, at han venter, der kommer flere finanskriser fremover.

- Den nuværende finanskrise er den fjerde på 100 år. Alle de fire finanskriser er forløbet ensartet. Historisk har det vist sig, at de kommer igen engang i mellem.

Desuden udråber professoren den nuværende finanskrise til at være den næstværste finanskrise siden begyndelsen af 1800-tallet.

- Siden industrialiseringen i begyndelsen af 1800-tallet vil man klart regne denne finanskrise som den næstværste efter den store depression i 1930'erne. Fordi folk før 2007 påtog sig alt for stor gæld i forhold til deres indkomster. Og den gældsbyrde trækker folk stadig rundt på, siger Finn Østrup.

Minder om krisen i 20'erne
Han peger især på krisen i 20'erne, hvor Landmandsbanken krakkede, som en krise, der minder om den, vi har i dag.

- Det var en stor finanskrise i 1920'erne. Danmarks største bank Landmandsbanken krakkede, fordi banken havde lånt penge ud til spekulation i aktier og råvarer. Da markedet for aktier og råvarer krakkede, kunne låntagerne ikke betale pengene tilbage til banken, og så krakkede Landmandsbanken. Det minder om den krise, hvor de amerikanske låntagere ikke kunne betale deres boliglån, siger han.