Ældre får antidepressiv medicin

Danskerne bliver stadig ældre, men et langt liv er tilsyneladende ikke lykken for alle. Ældre behandles i stadig stigende grad med antidepressive midler, skriver Berlingske Tidende.

Ifølge tal fra Lægemiddelstyrelsen er knap hver fjerde dansker over 85 år nu i behandling med antidepressiver. Det er 3,5 gange så mange som i befolkningen som helhed.

Brugen af antidepressive midler - såvel de såkaldte "lykkepiller" som stærkere medicin - er generelt i vækst i befolkningen.

I faktuelle tal er det dog samfundets helt gamle, der oftest indløser recepter på antidepressiv medicin. Og ældre over 95 år tegner sig med 29 procents vækst for den største stigning blandt pensionister.

Formanden for Lægeforeningens lægemiddeludvalg, Yves Sales, mener, at forbruget af antidepressiver kunne mindskes, hvis der var politisk vilje og menneskelige og økonomiske ressourcer til at yde større omsorg for de gamle:

"Skridtet fra ensomhed til angst og depression, er hos mange mennesker et meget lille skridt at tage. Hvis man kunne klare ensomheden ved bedre socialt netværk og kontaktpersoner, kunne man sikkert i noget omfang reducere brugen af antidepressiver," siger han.