Gade: Penge til Bubber og B.S. ok

16x9

"Vi ikke skal væ-re me-re ka-tol-ske end pa-ven," si-ger for-svars-mi-nis-ter Sø-ren Ga-de

Forsvarsminister Søren Gade (V) afvi-ser blankt kritikken af, at Forsvaret har haft ekstraudgifter på 100.000 kroner ved at lave TV2-program­met "Bubber og BS i trøjen".

"Generelt har journalister jo berøring med mange offentlige institutioner, uden at de betaler for det. TV2's udsendelse Station 2 om politiet er jo også en udsendelse, der på en eller anden måde påfører en statslig institu-tion en omkostning. Skal journalister-ne så også dér betale for wienerbrødet og kørselspenge for at sidde i politi-bilerne, spørger ministeren retorisk.

Ikke mere katolsk end paven"Essensen af den her diskussion bliver jo, at hver gang en journalist tager fem minutter af en officers eller en betjents tid, så skal de betale for det, fordi de pålægger det offentlige en omkostning. Og dér er min pointe, at vi ikke skal være mere katolske end paven. Derfor synes jeg, at forsvarets beslutning om at medvirke er rigtig, for udsendelserne giver skatteborgerne et indblik i forsvaret.

På Christiansborg har flere partier ellers rejst kritik af, at forsvaret bruger ressourcerne på TV2-programmer.

"Men nu er det jo ikke den store overraskelse, at SF og Enhedslisten er forarget," siger Søren Gade, der til gengæld er overrasket over, at også DF's forsvarsordfører, Ib Poulsen, er forarget over forsvaret.