Dårlig luft i skolen koster samfundet kassen

16x9

En bedre luftkvalitet på landets 2380 folkeskoler ville skaffe samfundet milliardbeløb

En bedre luftkvalitet på landets 2380 folkeskoler ville skaffe samfundet milliardbeløb

Nu er der for første gang sat tal på, hvor meget det koster samfundet, at luften i de danske klasselokaler er så dårlig.

Ifølge beregninger foretaget af analyseinstituttet Slotsholm A/S for Velux Gruppen koster det samfundet 1,3 milliarder kroner i øget BNP og 270 millioner kroner i statskassen.

"Vi ved, at der er en tæt sammenhæng imellem luftkvaliteten i et klasselokale og elevernes evne til at tænke rationelt og træffe beslutninger, og luftkvaliteten har også stor betydning for vores generelle velbefindende og helbred," siger professor Bjarne W. Olesen, leder af Center for Indeklima og Energi på DTU.

Øget produktivitet, færre syge
Beregningerne viser, at hvis man åbner vinduerne og lufter bedre ud i klasselokalerne, vil det have stor betydning for samfundsøkonomien på grund af øget produktivitet, samt mindre sygefrævær hos både lærere og elever.

"Derfor vil vi opfordre til, at regeringen i forbindelse med sin kommende renoveringsstrategi tænker frisk luft i klasselokalerne ind i lovgivningen. Frisk luft gør en markant og positiv forskel for lærere og elever og giver samtidig samfundet en økonomisk gevinst," siger Karsten Duer, der er indeklima-ekspert i afdelingen for Dagslys, Energi og Indeklima i Velux Gruppen.

Specialister i Velux Gruppen har længe forsket i effekten af et godt indeklima, og undersøgelser har vist, at dårlig luft påvirker mennesker negativt.