Ekspert: Sådan kan landsholdet tjene flere penge

16x9

A-herrelandsholdet i fodbold er DBUs største og stærkeste produkt. Det er med til at samle Danmark, og samtidig tiltrækker det international opmærksomhed til landet.

Det er noget, der er med til at give kroner i kassen, men DBU kan blive endnu bedre til at udnytte for eksempel landsholdet og andre dele af DBUs organisation, så der kan tjenes endnu flere penge.

DBU har i længere tid taget nogle gode skridt på vejen mod en bedre markedsføring af deres produkter. I januar 2011 samlede DBU sine forretninger under aktieselskabet DBU A/S. Det nye aktieselskab erstattede det tidligere DBU Sponsorship, for at styrke markedsføringen af DBU samt udvide og udvikle sortimentet af sponsorprodukter.

"DBU har været i stand til at tjene gode penge på deres kommercielle aktiviteter, og det er til trods for, at sponsormarkedet de senere år har været presset, ligesom landsholdet har kæmpet med forskellige problemstillinger," siger forsker i sportsøkonomi og sportsbranding ved University College Nordjylland, Kenneth Cortsen.

Nogle af de steder hvor han mener, at DBU især har ramt rigtigt og som kan give større indtægter, er en bedre fordeling af ressourcerne på markedsføringsområdet. DBU har også etableret faggrupper, der sikrer en større viden fra eksperter og forskning.

Dette har man allerede haft succes med hos fodboldforbundet i England og i FIFA, hvor man har oprettet såkaldte 'Task Forces', der har til opgave at udvikle fodbold generelt men også markedsføringen.

"Styrkelsen af det kommercielle arbejde illustrerer, at DBU har erkendt vigtigheden af at forandre sig for på længere sigt at tjene flere penge," siger Kenneth Cortsen.

Tal med fans
Han fortæller, at der har været en manglende åbenhed omkring landsholdet og en manglende tilskueropbakning, der kan hænge sammen med et brand, der til tider har været præget af en alt for konservativ organisationskultur.

Derfor peger han på nogle tiltag, der i endnu højere grad kan styrke DBUs indtjeningsgrundlag.

"Man bør fremme dialogen med fansene på internettet, og generelt bør man have en større åbenhed i forhold til fansene," siger Kenneth Cortsen.

Han mener, at man aldrig må tage fanloyalitet for givet, da fans er den motor, der driver sportens popularitet, og derfor er det vigtigt at have en god kommunikation med dem.

Erfaringer viser, at store europæiske klubber som for eksempel Manchester United har haft stort held med at udnytte håndteringen af og kommunikationen med fans, og ad den vej har de fået flere forretningsbudskaber frem i lyset.

Det folkelige DBU
Ved hjælp af kulturelle arrangementer og en god markedsføring af dem, kan DBU være med til at skabe en større folkelighed omkring forbundet, og dermed kan de skabe direkte kontakt mellem forbund, sponsorer og fans.

"Det er afgørende for DBU, at de kan udnytte fodboldens brede appel ved på den ene side at signalere, at fodbold på højt niveau er en forretning, men samtidig er i stand til at bevare folkeligheden. Derfor er det vigtigt, at man er i stand til at tilgodese medier, fans og fodboldens græsrødder," siger Kenneth Cortsen.

Nogle af måderne hvorpå DBU kan ramme folkeligheden, er ved at få fodbolden ud på gaderne, som det er set i England. Her er klubberne gået sammen med fodboldforbundet om at komme ud til de lokale samfund ved hjælp af forskellige programmer og arrangementer.

Men også velgørenhedsprogrammer og især det såkaldte Corporate Social Responsibility (CSR), der oversat til dansk handler om virksomhedernes sociale ansvar, er et område hvor Kenneth Cortsen ser et kæmpe potentiale i, at DBU bliver ved med at øge fokus på dette område.

"I Tyskland er det set, at klubben Hamburger Sports­Verein med deres CSR-program 'Der Hamburger Weg' har skabt sponsorindtægter, som fodboldklubben ellers ikke ville være i stand til at generere. Indenfor sundhed, uddannelse og integration har DBU nogle områder, hvor de kan løfte samfundsmæssige opgaver, der kan give et øget indtægtsgrundlag men også bidrage med en positiv social indsats," siger Kenneth Cortsen.

Kvinderne på banen
I de senere år er der kommet et øget fokus på kvindefodbold, der stadig vokser sig større, og det kan få betydning for DBUs forretning, hvis det bliver ordentligt udnyttet.

"Kvindelandsholdet kan blandt andet indgå i et samarbejde med herrernes A­landshold, som det er set i Tyskland i forbindelse med VM i kvindefodbold. Men derudover kan den voksende målgruppe, der interesserer sig for kvindefodbold, skabe grundlag for nye partnerskaber og sponsorater," siger Kenneth Cortsen.