Slut med sejlads til Flakfortet - stor renovering var ulovlig

16x9
Flakfortet har 50.000 besøgende årligt. Foto: Flakfortet

I samarbejde med TV 2 Lorry

Slots- og Kulturstyrelsen tvinger Flakfortet, der er et fortidsminde, til at lave massive ændringer. Dermed må man lukke for lystsejlads til øen.

Flakfortet er en kunstigt skabt ø, der ligger i Øresund ud for København. I mange år blev øen brugt af militæret og er derfor et erklæret fortidsminde.

Siden 2001 har øen været ejet af virksomheden Malmøkranen AB, der har drevet restaurant og diverse aktiviteter på øen. Det har fået lystsejlere til at lægge til i havnen, der har plads til 200 både.

Men det er nu slut, og fra i dag den 16. april er det ikke muligt at ankomme til Flakfortet i egen båd.

Det skyldes, at Flakfortet har fået afslag på en dispensation fra museumsloven af Slots- og Kulturstyrelsen. Det betyder, at man må lukke for lystsejlads på øen, fordi en række af lystsejlernes faciliteter skal fjernes, oplyser Malmøkranen AB til TV 2 Lorry. 

- Vi er kede af det, men vi har ingen mulighed for at fortsætte virksomheden. Vi skal føre fortet tilbage til en ruin, som den var, da vi købte den, siger Tore Svensson, ejer af Malmøkranen AB.

Ændringer, der beskadiger

Kernen i striden er, at Flakfortet er et fredet fortidsminde. Det betyder, at hvis ejeren ønsker at lave ændringer, så skal man spørge om lov, og det har Malmøkranen AB ikke gjort, mener Slots- og Kulturstyrelsen.

- Det er ikke fordi, at Flakfortet ikke må bruges til noget andet, end det det er bygget til, men der er sket rigtig mange ødelæggelser i den tid, som ejeren har haft Flakfortet, siger Michael Lauenborg, enhedschef hos Slots- og Kulturstyrelsen. 

- Vi er ikke fornærmede, vi siger bare, at det ikke kan være rigtigt, at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse, tilføjer Michael Lauenborg.

TV 2 Lorry har set Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse, og her fremgår det, at virksomheden Malmøkranen AB nu skal fjerne en række ting fra udendørsarealerne. Det gælder blandt andet minigolfanlæg, saunahus, bænke, skilte og standere til hundelufterposer, badebro og opsatte pæle på den nordøstlige kajkant.

Indendørs skal man blandt andet fjerne det nye køkken, flisegulve og vindueskarme, da de enten skjuler eller har ødelagt den kulturhistoriske værdi.

Uoprettelig skade

Tore Svensson mener, at man har vedligeholdt og bragt Flakfortet i orden, mens Malmøkranen AB har ejet den. 

Det er Michael Lauenborg fra Slots- og Kulturstyrelsen uenig i: 

- Hvis man er tvivl om, hvad der er vedligehold og restaurering, så skal man spørge. Det er i hvert fald ikke vedligehold at lægge nye moderne fliser oven på de fliser, som Forsvaret har lagt, siger han.

Malmøkranen AB har også fjernet motorer og generatorer fra fortet og indrettet det som mødelokale. Det skal man få tilbage til den stand, det var i, inden man ændrede det. Derudover har man malet væggene uden tilladelse: 

"Styrelsen finder, at der ved malingen, som har fundet sted, er sket uoprettelig skade og fjernet kulturhistoriske lag, der desværre ikke umiddelbart lader sig genskabe, hvorfor disse forhold ikke vil blive krævet retableret", står der i afgørelsen. 

Undersøger klagemuligheder

Malmøkranen AB oplyser, at man har brugt et tocifret millionbeløb på ændringer og etableringen af faciliteter til lystsejlerne. 

Tore Svensson vil nu se på mulighederne for at klage over afgørelsen:

- Vi har nu bedt vores advokat om at undersøge, om det vil give mening at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller anlægge en retssag mod Slots- og Kulturstyrelsen, siger han.

Flakfortet overholder de kontrakter, som de har med restaurant, leverandører og færgefart året ud.

- Vi håber, at fortsætte virksomheden og åbne op for lystsejlere igen, siger Tore Svensson.