BLOG: ”Våbenhvilen” krænker retsfølelsen

16x9
Arkiv Foto: Scanpix / Scanpix Denmark

BLOG: Lad det været sagt med det samme. Det, der foregår på Nørrebro, i Mjølnerparken og hvor det nu ellers finder sted, er helt grotesk.

En hel bydel tages som gidsel af personer, der hører hjemme i et fængsel.

Nu er der så angiveligt indgået ”våbenhvile”, hvor banderne og såkaldte ”fædregrupper” har aftalt, at skyderierne indstilles i de kommende fire uger. Uanset hvor velmenende initiativet så kan være, er det nu engang en myndighedsopgave, at disse forbryderiske aktiviteter standses og bagmændene stilles til ansvar for det, de har gjort.

Og så er det altså dybt problematisk, at ”våbenhvilen” er forhandlet på plads i Islamisk Trossamfunds moské på Dortheavej i Københavns nordvestkvarter. Det viser med al tydelighed, at der i disse parallelsamfund trives en middelalderlig kultur, hvor man uden videre tror, at man kan indgå diverse studehandler.

I Dagens udgave af BT fortæller en far til én af de dræbte i bandekonflikten da også, hvordan aftalen bl.a. kom i stand, fordi han over for banden Brothas direkte havde erklæret, at han ikke ønskede hævn for drabet på sin søn. Af samme artikel fremgår det endvidere, at imamer fra de forskellige moskeer, hvor de unge kriminelle færdes, blev involveret i forhandlingerne om en ”våbenhvile”.

Det er en krænkelse af den almindelige retsfølelse. Vi taler om forhærdede kriminelle, som skyder rundt om sig på gader og stræder. Det kalder ikke på lyssky aftaler i en moské, men på borgerpligten til at formidle ens viden videre til politiet.

Man må jo også spørge sig selv, hvad det næste mon bliver? At de kriminelle markeder deles mellem de forskellige bandegrupperinger? Vi skal ikke have nogen former for parallelle retsinstanser eller lignende i Danmark. De eneste, der skal dømme her til lands, er de danske domstole.