Her ligger gravsten med navn ved bredden: - Det er ikke i orden, at de ligger der

16x9
En gammel gravsten med navn er dukket op ved vandet langs den sydlige del af Korsør Nor. Foto: TV Øst

Gamle gravsten dukker med jævne mellemrum op ved Norbrinken i Korsør. Senest er der fundet en sten, hvor navnene stadig tydeligt ses.

Folk, der går tur ved den sydlige del af Korsør Nor møder ind imellem et noget mærkværdigt syn: gamle gravsten, der ligger side om side med andre sten langs vandet.

Senest har Anne-Kristina Timmerman Hansen delt et foto på Facebooksiden "Korsør lige nu".

Usømmelig omgang med gravminder

I Kirkeministeriets vejledning om registrering af gravminder m.v. fra 2014 fremgår det:

”Når gravsten fjernes fra kirkegården, må man sikre sig, at de ikke senere bliver anvendt på en måde, der må anses for usømmelig – f.eks. ved at de uden, at deres karakter af gravminder er fjernet, anvendes som byggemateriale. For at undgå dette må gravstenene enten afleveres til en kommunal genbrugsplads eller afleveres til knusning i et stenknuseri. Forinden aflevering bør menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen sørge for, at indskrifterne fjernes, og, at stenene, i det omfang det er muligt, tillige slås i stykker.”

 

Her kan man se en gravsten, der ligger under nogle andre sten.

I modsætning til de gravsten, der normalt bliver set af folk på stedet, så er navnene på de afdøde stadig tydeligt på den, Anne-Kristina har taget billede af.

Hun skriver på facebook-siden: "Gåtur ved Noret her til aften. Jeg ved det har været oppe før, men hvad er det nu historien bag de gamle gravstens placering langs Noret er?"

Nogle mener, de gamle gravsten er brugt til kystsikring ved det store vådområde.

Andre teorier har tidligere gået på, at de kommer fra en gammel losseplads, der har ligget der.

Det er ikke i orden, at de ligger der, og man kan se navnene.

Jørgen Christensen, kirkeværge hos Tårnborg Kirke, Korsør

Tårnborg Kirke: Ikke i orden

Hos Tårnborg Kirke i Korsør kender de ikke noget til de gamle gravsten, ogf kirkeværge Jørgen Christensen ved ikke, hvorfor de ligger der.

Kirken ligger ud til noret, men ved en helt anden bred end der, hvor gravstenen dukker op.

- Det er ikke i orden, at de ligger der, og man kan se navnene, siger Jørgen Christensen, som er kirkeværge hos Tårnborg Kirke.

Han har aldrig selv set de gamle gravsten ved den sydlige del af Korsør Nor, men mener bestemt ikke, de kommer fra Tårnborg Kirke:

- Når aftalen om et gravsted ophører efter 30 år, så fjerner graveren gravstenen. Alle bogstaver bliver taget af, og der bliver brugt en vinkelsliber på stenen, så man ikke kan se, hvad der har stået. Herefter bliver stenen kørt på genbrugspladsen, forklarer Jørgen Christensen. 

Gravsten må ikke anvendes usømmeligt

På facebook-siden "Korsør Lige Nu" giver nogle af brugerne udtryk for, at de ikke synes, det er i orden, at man kan se navnene på de afdøde på de gamle gravsten.

"Det er ok at bruge gamle gravsten, men det er ikke i orden, at navnene ikke er fjernet," skriver en, mens en anden skriver:

"Enig. Synes også de faktiske oplysninger om personerne burde have været fjernet inden brug i naturen ..."