Dødskrebs på dræberkurs i Gudenåen: De ødelægger alt hvad de kommer i nærheden af

16x9
Gudenåen er truet af invasion. Foto: TV 2 Østjylland

I samarbejde med TV 2 Østjylland

Der er fundet signalkrebs ved Gudensø. Dermed er hele Gudenåen truet af invasion, mener zoolog.

Ligesom rotter og dræbersnegle æder og ødelægger signalkrebs alt, hvad de kommer i nærheden af.

Så selv om otte eksemplarer af signalkrebs fundet ved Gudensø i Ry ikke lyder af meget, er der alligevel grund til at alarm.

Det mener Morten Vissing, zoolog ved Aqua Akvarium og Dyrepark.

- Fundet af signalkrebsene på bredden betyder, at de højst sandsynligt har invaderet den indre del af Gudenåen, siger Morten Vissing.

Vokser som rotter og dræbersnegle

Problemet med signalkrebs er, at de ligesom rotter og dræbersnegle har tendens til at blive ekstrem talrige. Og så lever de af vandinsekter, fiskeæg, fiskeyngel og vandplanter.

-  De æder fødegrundlaget for de andre dyr, og de æder afkom fra de andre dyr i åen. Det vil kunne få katastrofale følger i fremtiden i forhold til, at de udrydder andre arter i Gudenåen, siger Morten Vissing.

Derudover graver signalkrebs i bredden, hvilket kan få den til at styrte sammen og overdække ynglesteder for fiskearter som havørreder og laks.

Ikke meget godt at sige

I det hele taget har zoologen ikke meget godt at sige om den lille signalkrebs.

- For ti år siden gik man igang med at opfange signalkrebs i Alling Å. Man har i snit fanget 50.000 om året, uden at det har haft betydning for bestanden. Derude kan man se en langsom nedgang i fiskebestanden, siger  Morten Vissing. 

Selv om der foreløbig kun er fundet otte signalkrebs mener han, at der bør sættes ind nu.

- Problemet er, at Gudenåen er enorm og har mange forgeninger, så hvis den først få lov til at udbrede sig, vil det være umuligt at bekæmpe den.

Signalkrebsebsen er på EUs dødsliste over over invasive arter. Altså dyr der har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. Rotter og dræbersnegle er også invasive arter, men de er så udbredte, at man har opgivet at udrydde dem. 

I øjeblikket er DTU Aqua igang med at undersøge, om de indfangede signalkrebs er smittede med krebsepest. Krebsepest er nemlig dødelig for de danske krebsdyr, signalkrebsen er bærer af sygdommen.

Herunder er en liste over 12 arter, som står på EU's dødsliste:

Her er de 12 arter, der skal udryddes i Danmark