Dansk Front står frem

16x9

Antallet af indberetninger fra politikredsene til PET om forbrydelser med politisk eller religiøst motiv er i stigning.

I 2004 var antallet af indberetninger 37. I 2005 steg det til ca. 80.

En del af stigningen skyldes, at politikredsene er blevet bedre til at indberette sagerne, men Politiets Efterretningstjeneste har også noteret sig, at de politiske yderfløje i dag står særdeles skarpt overfor hinanden.

- For mig at se, så er der ingen tvivl om, at der, i den tid jeg har beskæftiget mig med det her, er sket en polarisering mellem de to fløje, siger chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen.

Det kunne blandt andet ses i Århus i slutningen af november, og begyndelsen af december. To gange blev Cafe Oskar i Mejlgade overfaldet af højreekstreme med tilknytning til netværket Dansk Front.

Baggrunden for overfaldene var ifølge en talsmand for Dansk Front overfald og hærværk mod aktive i netværket.

- Det er en kulmination af nogle ting, der har ligget og ulmet. Det og så nogle spændte lokale forhold i Århus, forklarer Julius Børgesen til Station 2.

Det er første gang at en repræsentant for netværket står offentligt frem. I Station 2's indslag fortæller han også, at Dansk Front er i støt fremgang, og at basen i netværket er en stigende utilfredshed med indvandrerpolitikken i Danmark.

- Det man kan se er, at danskeren er ved at blive en gæst i sit eget land. Og den dag der er flere fremmede end danskere, så er det en ubuden gæst. Der synes vi ikke, at politikerne gør nok.

6 personer er blevet sigtet i forbindelse med overfaldene på Cafe Oskar.
De to episoder som Dansk Front forklarer går forud, bliver begge efterforsket af politiet.

Dansk Front:

Dansk Front er bygget op som et netværk af lokalafdelinger uden en klassisk topledelse.

Netværket startede i 2002 med oprettelsen af Dansk Fronts hjemmeside med et debatforum.

Forummet har i dag godt 1000 medlemmer, men netværket vurderer selv, at det reele antal aktive ligger på ca. 300.

DNSB:

Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse og dens leder Jonni Hansen har i mange været aktive og synlige på den yderste danske højrefløj. De stiller op som parti ved kommunal- og regionalvalg, og bekender sig til den klassiske nationalsocialisme (nazisme).

"DNSB vedkender sig sin historiske identitet og ser det som sin opgave at videreføre og videreudvikle de tanker, som dannede grundlaget for den af Adolf Hitler skabte nationalsocialistiske bevægelse." (Kilde: www.dnsb.info)

DNSB oplyser af princip ikke sine medlemstal.

White Pride:

White Pride en er en hooligangruppe, der i mange år har været aktive omkring AGF's kampe.

Ifølge Århus Politi består gruppen af 25-30 personer, fortrinsvis unge mænd.

Personer med tilknytning til hooligan-gruppen har flere gange været involveret i voldsepisoder. Både på stadion og også i gadelivet i Århus.

White Pride har gode kontakter til udlandet. Politiet har flere gange observeret besøg fra udenlandske hooligans, og medlemmer fra den erklærede voldelige nazi-gruppering Combat 18 fra England.

Blood & Honour:

Blood & Honour er en musikorganisation, der udgiver musik med det formål at rekruttere unge til andre dele af højrefløjen.

Gruppen har i mange år været aktiv i Danmark blandt med at arrangere koncerter. Men i januar 2006 blev gruppen erklæret nedlagt bl.a. i en pressemeddelelse offentliggjort på Dansk Fronts hjemmeside. Ifølge en repræsentant for Blood & Honour som Station 2 har været i kontakt med var den gruppens sidste aktivitet i Danmark en koncert på Djursland d. 2. april.

Combat 18:

Combat 18 er en erklæret voldelig nazistisk gruppering. Tallet 18 står for det første og ottende bogstav i alfabetet A og H (Adolf Hitler). Gruppen vurderes ikke at have været aktive i Danmark i mange år.

Antiracistisk Netværk:

Antiracistisk Netværk er en paraplyorganisation, blandt medlemsorganisationerne er bl.a. Demos, Antifascistisk Aktion, Rød Ungdom og Enhedslisten m.fl.

Formålet med Antiracistisk Netværk er at bekæmpe racisme gennem oplysning.

Demos:

Demos er en socialistisk forening, der er i mange år har udgivet bøger og nyhedsbreve, hvor de informerer og dokumenterer højrefløjens aktiviteter i ind og udland. De har fx for nylig udgivet bogen "Fronten i Danmark".

Antifascistisk Aktion:

Antifascistisk Aktion er en sammenslutning af flere uafhængige grupper. Gruppen er kendt for at være meget aktive ved bl.a. at arrangere mod-demonstrationer, når grupper fra højrefløjen mødes.

Antifascistisk aktion skriver bl.a på sin hjemmeside:

"Selvom vi virkelig helst vil undgå det, er vi parate til at tage et evt. slagsmål for at stoppe dem."