Statsfængslet ved Horserød

16x9

Med plads til 221 indsatte er Statsfængslet ved Horserød landets største åbne statsfængsel. Fængslet ligger i Nordsjælland tæt ved Helsingør og udgøres af omkring 30 bygninger. Bygningerne er for størstepartens vedkommende rødmalede træbarakker i ét plan. Mellem bygningerne er der vej- og stianlæg, parkeringspladser, mindre områder med plæner og enkelte bygninger som kan bruges i fritiden eller til arbejde.

Bygningerne har været i brug som fængsel siden Anden Verdenskrig, hvor tyskerne internerede kommunister i barakkerne. Siden hen var fængslet et kvindefængsel. Men de røde bygninger har blandt andet også været brugt til koloni for børn i 1920'erne.

Til forskel fra de lukkede fængsler er sikkerheden omkring fængslet relativt lille. Fængselsområdet er omkranset af et trådhegn, mens alle i princippet kan gå uhindret ind og ud. Dog har de indsatte ikke lov at gå uden for fængslets areal uden tilladelse.

Men til tider bliver fristelsen for stor for folk. Hvis man forlader fængslet uden at have lov, giver det dog en ekstrastraf på 30 dage. Som regel vil den undvegne indsatte også blive overflyttet til et lukket fængsel.

I det åbne fængsel har man heller ikke så meget personale, som man typisk har i et lukket fængsel.

Som udgangspunkt siger man, at alle der får en dom på op til cirka fem år, skal sidde i åbent fængsel. Derfor finder man et bredt udsnit af dømte i Horserød. Her sidder blandt andet en del der er dømte for narko, røverier og vold.

En del af fængslets indsatte sidder på en halvåben afdeling. Det vil sige, at de her ikke har kontakt med fængslets andre indsatte hverken under arbejde eller i fritiden.

Fængslet har også en ren kvindeafdeling og en misbrugsbehandlingsafdeling for kvinder. Denne afdeling er også halvåben. En del af fængslets kvindelige indsatte sidder dog i blandede fællesskaber med mændene.

En af de almindelige afdelinger, hvor der både sidder mænd og kvinder, er indrettet som familieafdeling, hvor indsatte med børn op til cirka tre år kan have barnet med under afsoning. Der er også mulighed for weekendbesøg af lidt ældre børn.

Cellerne
De indsattes celler er på cirka otte - ni kvadratmeter. Modsat de fleste lukkede fængsler findes der her ingen tremmer for vinduer og døre. Cellerne er indrettet med en briks, et skrivebord, en stol, en hylde, et skab, et køleskab og en håndvask.

På cellerne må de indsatte have, hvad de har lyst til. De eneste begrænsninger er, at de ikke må have personfarlige eller ulovlige ting som for eksempel våben og narkotika. Desuden må der ikke være mere i cellerne end at fængselspersonalet nemt og hurtigt kan overskue, hvad der er.

De indsatte deler bad og toilet på afdelingerne.

På hver afdeling findes også et opholdsrum, hvor man kan se fjernsyn. På afdelingen findes også et fælleskøkken, som de indsatte deles om.

Hverdagen
Dagen for de indsatte begynder mellem klokken 6.00 og 6.30, hvor alle står op. Herefter spiser de indsatte morgenmad og gør sig klar til dagen. I fængslet er der selvforplejning, så fangerne står selv for morgenmåltidet.

Fra klokken 7.30 begynder arbejdsdagen på et af fængslets værksteder. I stedet for at arbejde kan de indsatte også gå i skole eller deltage i et behandlingsprogram.

Klokken 11.30 går de indsatte tilbage til deres afdeling for at spise frokost.

Klokken 12.00 genoptages dagens arbejde, som slutter klokken cirka 15.00.

Om eftermiddagen og aftenen er der fritid. Her kan de indsatte blandt andet gå i motionscenter, spille fodbold, gå i svømmehallen, spille fodbold eller bruge tiden på den afdeling, hvor de hører hjemme.

Foruden fritidsaktiviteterne skal de indsatte selv få deres hverdag til at fungere. Det vil sige, at de selv står for indkøb, som foretages i fængslets egen købmandsbutik, rengøring og tøjvask.

Klokken 21.30 låses døren ind til cellerne.

Tilbud
I fængslet er der tilknyttet tre faste sygeplejersker og en læge, som kommer der ni timer om ugen. Derudover kommer der en psykiatrisk konsulent seks timer om ugen, og hvis der er behov for det er der tilknyttet en psykolog ude i byen. Det samme gælder for en tandlæge. Fængslet har fast tilknyttet syv socialrådgivere.

Statsfængslet ved Horserød tilbyder også flere forskellige slags behandlinger. Blandt andet findes der et misbrugsprogram "Projekt menneske", som retter sig specielt mod kvinder. Behandlingsprogrammet modtager dømte kvinder fra hele landet. Programmet varetages af eksterne behandlere i samarbejde med fængslets personale.

I fængslet tilbydes også kognetiv terapi. Programmet er rettet mod rehabilitering med fokus på at opnå et liv uden alkohol, stoffer og kriminalitet. Dette program varetages af en ekstern underviser, mens der er andre programmer, hvor specialuddannede fængselsbetjente underviser.

Desuden tilbyder fængslet et relativt nystartet hash-behandlingsprogram.

I fængslet er der beskæftigelsespligt. De indsatte kan enten beskæftiges med arbejde, skole eller et behandlingsforløb.

De indsatte kan blandt andet arbejde i smedeværkstedet, på træværkstedet eller med vedligeholdelse af udendørsarealerne. På den halvlukkede afdeling er de indsatte ofte beskæftiget med montagearbejde, da de ikke må blandes med resten af fangerne.

I skolen undervises der i matematik, dansk, engelsk og filosofi, samt trin 1 og 2 på VUC niveau.

I særlige tilfælde, oftest i slutningen af afsoningen, kan de indsatte få lov at have et arbejde eller gå i skole uden for hegnet, hvis det skønnes at ville hjælpe fremover. Også for eksempel selvstændige kan i særlige tilfælde få lov at arbejde uden for fængslet. Hvis der er en særlig uddannelses- eller jobmæssig grund til det kan de indsatte også få lov at have en pc med internetopkobling på cellen.

I fængslet findes der også en kirke, hvor der bliver holdt gudstjeneste hver 14. dag. For de, der sidder på de halvåbne afdelinger, er der gudstjeneste en gang om måneden. Fængslet har en præst ansat. Stedet har også et fangekor og til arrangementerne er det også indsatte, der spiller musik. Muslimske indsatte har lov til at besøge en imam i Helsingør.

I kirkens lokaler findes også et bibliotek, som har åbent en gang om ugen. Her finder man også et "stille-center", hvor der kan laves stilfærdige aktiviteter.

I besøgsafdelingen findes et børnerum. Hver indsat har ret til at have besøgende fire timer om ugen.