Selvtægt i sexsag fra Tønder

16x9

Sagen om en 10-årig pige, der blev lejet ud og sexmisbrugt af en gruppe midaldrende mænd, har skabt røre både blandt lokalbefolkningen i Tønder og folketingspolitikere. Hærværksmænd har smadret ruder hos en af de dømte, og socialministeren vil vide, hvorfor kommunen ikke forhindrede sexmisbruget.

Af Ole Stuhr

Pædofilisagen fra Tønder, hvor en far lejede sin 10-årige datter ud til sex med en gruppe 50-74-årige mænd, har optaget sindene, både lokalt og på Christiansborg.

Dels på grund af straffenes længde på melllem 12 og 16 måneders fængsel, som bl.a. De Konservatives retsordfører, Tom Behnke, finder alt for milde - med mindre der foreligger "særdeles formildende omstændigheder".

Dels fordi en af de dømte, en 74-årig pensionist, går frit rundt efter dommen, som han har anket til landsretten.

Det har skabt forargelse i lokalbefolkningen, som finder det uhørt, at den nu 11-årige pige kan risikere at møde sin overgrebsmand på gaden.

Selvtægten ligger snublende nær: Den 74-åriges hus er flere gange blevet udsat for hærværk, og 23 ruder er blevet knust.

Politikere undrer sig
Flere politikere stiller sig uforstående over for dommerens beslutning om ikke at fængsle den dømte:

"Det er en absurd sag - der er tale om organiseret grov udnyttelse af mindreårige. Nogen sidder inde, andre sidder ikke inde. Jeg tror, at vi allesammen synes, at det her er forargerligt og er en meget alvorlig sag, siger Socialdemokraternes retsordfører," Morgen Bødskov, til TV 2 | NYHEDERNE.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er enig:

"Jeg synes man bør harmes over at et menneske, der har misbrugt et barn, går fri og ikke kommer ind at sidde, selv om meningen er, at der skal ske en straf omgående," siger han.

Hensynet til retshåndhævelsen
Men da den 74-årige har anket dommen, er der ikke noget mærkeligt i, at man er på fri fod, indtil sagen er afgjort, påpeger flere eksperter i Politiken:

"Princippet er fuldstændig banalt. Man bliver dømt, inden man kommer i fængsel, og når man anker sin dom og påstår frifindelse, må man vente på ankedommen," siger professor i strafferet, Gorm Toftegaard Nielsen.

Og da dommeren ved grundlovsforhøret ikke vurderede, at den ældre mand ville forgribe sig på andre, blev han ikke fængslet:

"Der var ikke hensyn i efterforskningen, som gjorde at der var grundlag for at varetægtsfængsle ham, og hensynet til retshåndhævelsen krævede heller ikke, at han ikke var på fri fod," siger dommer Karen Thegen til NYHEDERNE.

Men advokaten for den sexmisbrugte pige, Kjeld Kemstrup, mener tværtimod, at hensynet til retshåndhævelsen netop kunne have begrundet, at den ældre mand blev varetægtsfængslet.

Det sker typisk i drabssager, hvor det kan virke åbenbart krænkende på folks retsbevidsthed, hvis en morder går frit omkring efter at være blevet dømt.

Fortilfælde i sexsager
Men der er også fortilfælde i sexsager. Faktisk blev bestemmelsen om, at der kan ske fængsling af hensyn til retshåndhævelsen, indført efter en meget grov voldtægtssag på Djursland. Her tilstod gerningsmændene og blev løsladt, fordi forbrydelsen var opklaret og fordi der ikke var risiko for, at de ville begå en tilsvarende forbrydelse igen.

Det var krænkende for borgernes retsopfattelse, mente politikerne, som efter dommen indførte bestemmelsen i retsplejeloven i 1935.

Socialminister kræver forklaring af kommunen
Socialminister Eva Kjer Hansen (V) er også gået ind i sagen og har bedt Tønder Kommune om en forklaring på, hvorfor kommunen ikke fulgte op på mistanken om de grove overgreb mod den 10-årige.

Socialforvaltningen i Løgumkloster Kommune havde i 2004 en mistanke om, at der foregik grove krænkelser i hjemmet og mente derfor at den 10-årige og hendes lillesøster skulle tvinges væk fra hjemmet til en nærmere undersøgelse.

Familien flygtede over kommunegrænsen
Tilsyneladende blev overgrebene ikke standset, fordi familien flyttede over kommunegrænsen til Tønder, hvor kommunen først undersøgte familiens forhold efter et halvt års tid.

En medarbejder fra institutionen Helsehjemmet rapporterede ifølge Ritzau, at der var mistanke om seksuelt misbrug af børnene.

Men det afvises af Tønder Kommunes børn- og ungechef, Egon Andersen:

"Det er jeg helt sikker på, at der ikke står i den rapport," siger han.

Kommuner skyder skylden på hinanden
Og Tønders borgmester mener, at Løgumkloster Kommune bærer sin del af ansvaret for, at der ikke blev grebet ind i forbindelse med familiens flugt over kommunegrænsen. Papirerne fra Løgumkloster nævnte slet ikke sexmisbruget:

"Der har overhovedet ikke været noget, der kunne give os mistanke. Vi reagerede først, da politiet fik et praj," siger Tønders borgmester Hans L. Hansen (V).

I Løgumkloster Kommune vil socialchef Erik Larssen ikke kommentere den konkrete sag, men man føler sig ifølge Ritzau ikke ramt af kritikken.