Terrorsagen fra Glostrup - dag for dag

16x9

27. oktober 2005 - 25 personer anholdes ved en større aktion. Fire personer varetægtsfængsles på en mistanke om at være indblandet i planlægning af et terrorangreb. Anholdelserne sker efter en henvendelse fra politiet i Bosnien, som igen angiveligt var blevet tippet af den svenske efterretningstjeneste, Säpo.

Ved anholdelsen beslaglægges en mænge bevismateriale i form af mobiltelefoner, computere, cd-rommer og andet.

11. april 2006 - Anklagemyndigheden i Bosnien rejser tiltale mod en svensk-bosnisk og en dansk-tyrkisk mand for at være godt i gang med forberedelserne til et terrorangreb. Sagen er af stor betydning for Glostrup-sagen, da de fire sigtede i Danmark angiveligt skulle stå i ledtog med de tiltalte i Bosnien.

21. juli 2006 - En bosnisk mand idømmes to års fængsel ved retten i Sarajevo. Han kendes skyldig i at have leveret sprængstof til svensk-bosnieren og dansk-tyrkeren, som angiveligt forberedte en terrorhandling.

24. august 2006 - Der rejses tiltale mod de fire unge i terrorsagen fra Glostrup. Det er justitsminister Lene Espersen (K), som rejser tiltalen efter indstilling fra Rigsadvokaten.

6. december 2006 - Østre Landsret indleder terrorsagen mod de fire unge mænd fra Storkøbenhavn. På dette tidspunkt har de siddet varetægtsfængslet over et år.

10. januar 2007 - Dansktyrkeren AC og svensk-bosnieren Maximus idømmes henholdsvis 13 år og fire måneder og 15 års fængsel i terrorsagen fra Sarajevo.

14. januar 2007 - Retsformand Bent Østerborg lægger i sin retsbelæring op til frifindelse af tre af de tiltalte i terrorsagen fra Glostrup. Nævningerne voterer hele dagen og indlogerer sig på hotel for natten.

15. januar 2007 - En 17-årig mand idømmes syv års fængsel for at planlægge terror. De tre øvrige tiltalte bliver i første omgang kendt skyldige af de 12 nævninger, men de juridiske dommere tilsidesætter kendelsen på grund af manglende beviser.

3. oktober 2007 - Højesteret tager for første gang stilling til en overtrædelse af terrorloven, og stadfæster landsrettens dom på syv års fængsel til den nu 18-årige Abdul Basit Abu-Lifa.

7. januar 2008 - Andet kapitel af terrorsagen fra Glostrup indledes i Østre Landsret. For anden gang er den 19-årige EH tiltalt i sagen, efter anklagemyndigheden har fundet nye beviser mod ham.

10. marts 2008 - Et nævningeting frifinder den tiltalte for anden gang. I retsbelæringen siger retsformand Benedikte Tegldal, at nævningene nøje skal overveje, om den tiltalte har givet utroværdige forklaringer og peger ikke umiddelbart på frifindelse.

Kilde: Ritzau