Sag om anklagers løgn i retten bliver ikke anket

16x9
Pusherstreet på Christiania. Anklageren var tiltalt for at påvirke politiagenters forklaring om hashsalg på Christiania (Arkivfoto). Foto: Sofie Mathiassen / Ritzau Scanpix

Byretsdom mod tidligere anklager står ved magt - hverken anklagemyndighed eller den dømte anker sagen.

Anklagemyndigheden har besluttet ikke at anke en dom mod en tidligere senioranklager, som for to uger siden blev dømt for at lyve i Østre Landsret, men frifundet for mulig påvirkning af politividners forklaringer.

Tidligere senioranklager Trine Sorgenfri blev 19. november idømt fire måneders fængsel - heraf tre betinget - for at lyve over for Østre Landsret og for at anspore tre politiagenter til at gøre det samme.

Disse løgne handlede alene om, hvilken kontakt der havde været mellem anklageren og agenterne under sagen.

Tilfreds forsvarer

Anklageren var også tiltalt for gennem sin kontakt med agenterne at have udgjort en risiko for at påvirke deres forklaring om hashsalg på Christiania.

Men det kunne hun ikke dømmes for. Retten på Frederiksberg frifandt hende, blandt andet med henvisning til at der hos anklagemyndigheden ikke var klare regler og normer for, hvordan kontakten med agenterne måtte være.

Allerede efter dommen 19. november meldte forsvarsadvokat Stine Gry Johannesen ud, at hun var tilfreds med dommen. Trine Sorgenfri havde erkendt det, hun blev dømt for.

Inden retssagen havde Rigsadvokaten selv afvist at rejse tiltale for en række lignende forhold. For nok havde kontakten mellem anklager og vidner været på kanten af det acceptable, men strafbart var det ikke, lød det.

Arbejdede under stort pres

Rettens bemærkninger om manglende regler og normer var ikke den eneste kindhest til anklagemyndigheden som institution i dommen.

Retten anførte det som en formildende omstændighed, at Trine Sorgenfri havde været under et stort arbejdspres og manglet ledelsesmæssig støtte.

Et andet sted i dommen har retten fundet det relevant at bemærke, at Trine Sorgenfri havde arbejdet "uden en klar ledelsesmæssig forankring eller bistand og med hyppig udskiftning af sagsansvarlige advokaturchefer".

Anklagemyndigheden har allerede vendt blikket indad, for så vidt angår de manglende regler. I januar udsendte Rigsadvokaten et sæt retningslinjer for behandling af sager med efterforskende politiagenter.

Rigsadvokat Jan Reckendorff vil senere tirsdag udsende en kommentar i forbindelse med sagens afslutning, oplyser anklagemyndigheden.