Ny kritik af beregninger i historisk hash-sag

16x9

Kritikken hagler atter ned over de beregninger, som Københavns Politi har foretaget i Pusher Street-sagerne. Det skete onsdag i Københavns Byret, h

Kritikken hagler atter ned over de beregninger, som Københavns Politi har foretaget i Pusher Street-sagerne.

Det skete onsdag i Københavns Byret, hvor en af de seks sager – kaldet ’sag 1’ – lakker mod enden efter godt 30 retsdage.

- En helt umulig beregning, lød skudsmålet fra forsvarer Dorte Lykkegaard.

Hendes klient - en 39-årig tidligere ustraffet førtidspensionist - er tiltalt for at have haft en overordnet rolle i boden. Noget, han pure afviser.

Sagen adskiller sig fra de fem andre sager i det historisk store hash-kompleks, fordi den ene bod, der indgår i ’sag 1’, ifølge politiets beregninger skal være den bod i hele Pusher Street, der har solgt mest hash.

Det til trods for, at boden ligger næsten bagerst i den berømte hash-gade.

I fire af sagerne er politiets påstand, at boderne har solgt ikke under et kilo hash om dagen – i en femte ikke under 500 gram om dagen. I ’sag 1’ mener politiet, at tallet er hele 1,55 kilo hash om dagen.

Men de mængder har ikke gang på jord, lød det onsdag fra flere forsvarere.

Tallet har sin rod i et regnskab, som betjente fandt under en ransagning på Christiania i begyndelsen af januar 2013 sammen med omkring 30 kilo hash.

Regnskabet dækker efter politiets opfattelse fra 8. november 2012 og til aktionen i januar 2013, og politiet har regnet sig frem til, at der ifølge regnskabet dagligt er solgt hash for godt 79.000 kr.

Hvis et gram hash koster 50 kr., svarer det til et dagligt salg på netop 1,55 kilo.

Men politiet er på dybt vand med sine konklusioner, sagde Dorte Lykkegård onsdag.

Først og fremmest er der ikke tilstrækkeligt bevis for, at regnskabet har noget som helst med sagens hash-bod at gøre.

- Det er en bevisbyrde, der overhovedet ikke er løftet, sagde Dorte Lykkegaard, der mere end antydede, at fungerende senioranklager Trine Sorgenfri bevidst var danset uden om dette spørgsmål i sin procedure for en uge siden.

- Det eneste bevis, der blev gennemgået, var en skriftsammenligning. Beviserne er så dårlige, at en fuldstændig gennemgang set med mine øjne fører til en berigtigelse i sagen, sagde Dorte Lykkegaard.

Her blev hashen solgt

Det tal, tv2.dk anvender for hver enkelt bod, er det største kvantum for den enkelte bod, der anføres i anklageskriftet. Vi har kun brugt tal for personer, der alene er tiltalt for at have medvirket til salg fra én bod.
Kun for 1 af 25 boder – nemlig bod 18 – findes dette tal ikke. Det skyldes, at den eneste person, der i anklageskriftet knyttes til hash-salg fra bod 18, også har solgt hast i tre andre boder. Det er derfor uvist, hvor mange af de 86 kg, som han er tiltalt for at sælge på tværs af de fire boder, der er solgt i bod 18.
Sortere: mængde | mistænkte
Navn Mængde Mistænkte

Bod

er mistænkt for i større eller mindre grad at have været med til at sælge kilo hash fra boden i perioden mellem den og ( forhold i alt).
Mistænkte Alder Periode

Politiets mange mistænkte

Den hash-mængde, som den enkelte er tiltalt for, er politiet nået frem til ved at gange bodens anslåede daglige salg med det antal dage, som den tiltalte menes at medvirke til hash-salg.
Regnestykket for antallet af dage som hash-pusher bygger nemlig ikke kun på de gange, politiets undercover-agenter har set en tiltalt ved en hash-bod. Det dækker over alle dage mellem første og sidste gang en mistænkt er blevet set i boden. Er en person set 30 gange i 2013, og boden ifølge politiet har solgt 1 kilo hash dagligt, lyder tiltalen ikke på 30 kilo hash, men på 365 kilo.
Personer fremhævet med gult er idømt ubetinget fængsel. Tryk for at læse dommen.
Sortere: mængde | alder
Initialer Alder Mængde Periode Fængselsdom

, Mistænkte ''''

Mistænkt-årig .
'''' er mistænkt
for at være impliceret i salg af kilo hash.
Ifølge politiet er det sket i perioden til fra .
Det sagde retten:
er kendt skyldig i salg af kilo hash og straffes med s ubetinget fængsel.
Boder

Danmarks største hash-sag

Københavns Politi nedsatte i september 2012 enheden Task Force Pusherstreet for at bekæmpe åbenlys hash-handel på Christiania Enheden indledte ’Operation Nordlys’, der førte til masseanholdelser 13. marts 2014.
77 personer er tiltalt i seks sager og fordelt over 25 hash-boder. Hvis politiets tal står til troende, skal boderne have langet næsten 8,5 tons hash over disken siden september 2012. Politiet har dog i anklageskriftet kun knyttet tiltalte til salg af 6,8 tons hash.
Denne grafik bygger på et kort, som Københavns Politi har fremlagt ved flere retsmøder, tv2.dk har overværet. Oplysninger om antallet af tiltalte og kilo er hentet fra sagens anklageskrift.
Grafik Said Nuh
{kg} {baddies}
{index}. {href} {age} år {kg} kg {date1} - {date2}{sentence}
{href} {age} år {date1} -
{date2}
Enkelt(e) dag(e)
før {date}

Ifølge politiets opfattelse spiller netop hendes klient en central rolle i sagen.

Politiets tese er nemlig, at den pusher, der skal have haft brugsretten til ’bod 13’, var kommet i så store økonomiske problemer, at han søgte rygstøtte hos en Hells Angels-rocker, der også er tiltalt i sagen.

HA-rockeren indsatte ifølge politiet Dorte Lykkegaard 39-årige klient i boden for at sikre, at den kom på ret kurs. Pusheren blev slet og ret sat under økonomisk administration, hvilket han i flere aflyttede samtaler med sin kæreste beklagede sig over.

Da Trine Sorgenfri for en uge siden gennemgik de beviser, der efter hendes opfattelse knytter det fundne regnskab til bod 13, hæftede hun sig ved, at Dorte Lykkegaards klients dna blev fundet på regnskabet, og at det var skrevet med en håndskrift, som ”overvejende sandsynligt” var den 39-åriges.

Men det er i bedste fald en forsimpling, slog Dorte Lykkegaard onsdag fast.

Dna-beviset er nemlig så svagt, at det bør kasseres – og det samme gælder skriftsammenligningen.

- Det dna, som politiet finder på den orange regnskabsbog, er 5750 gange mere sandsynligt fra min klient, end nogen anden dansk mand. Selv når der står i de retsmedicinske udtalelser, at sandsynligheden for, at sporet stammer fra tiltalte end fra en anden person i den danske befolkning, er 1:1.000.000, er det heller ikke noget fældende bevis, fastslog Dorte Lykkegaard.

Hun beskrev desuden, hvordan politiet tilsyneladende har sammenlignet skriften på en udfyldt blanket med skriften i regnskabsbogen i den tro, at blanketten var udfyldt af den 39-årige. Det var den dog ifølge forsvareren ikke.

Her var konklusionen, at det var ”overvejende sandsynligt”, at blanketten og regnskabet var skrevet af samme person.

Samme konklusion – ”overvejende sandsynligt” – fik politiet, da det senere sammenlignede et brev, som den 39-årige har skrevet fra sin celle under sagen, med regnskabsbogen.

At det kan lade sig gøre, skyldes ifølge Dorte Lykkegaard, at konklusionen ”overvejende sandsynligt” er trin 4 på en skala, der går fra 1 til 6 – hvor 1 er et sikkert match.

- Set med lægmands øjne betyder trin 4 på en skala til 6, at det er under 50 pct. sandsynligt, og at det reelt kunne være hver anden af os her i retten, der havde skrevet i den regnskabsbog. Konklusion på det her er, at vi ikke kan stole på undersøgelsen, sagde Dorte Lykkegaard.

Der ventes dom i sagen 27. marts 2015 kl. 17.

Samtlige 10 tiltalte nægter sig skyldige i den rejste tiltale.

tv2.dk har fulgt Pusher Street-komplekset nøje over et stort antal retsdage. Vi har samlet alt materiale om sagen her:

Sag 1

Politiet betegner sagen 'Sag 1'.

Den er én af seks sager, der udspringer af halvandet års efterforskning mod hash-handlen på Christiania.

10 personer er tiltalt i 'Sag 1', der roterer om bod 13.

En kvinde, der var kæreste med en af de formodede hash-sælgere, 31-årige F, er dømt for hæleri af mindst 500.000 kr.. Hun fortalte i retten, at pengene kom fra kærestens kriminalitet. Hun ønskede dog ikke at svare på, om kriminaliteten var hash-salg, og har siden anket dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

To af de tiltalte - 56-årige JO og 47-årige JN - har ifølge politiet tilknytning til Hells Angels.

Politiet mener, at alle 10 i varierende grad har været med til at sælge 1,550 kg. hash dagligt i 476 dage - svarende til i alt 737,8 kg hash.

JO var oprindeligt også tiltalt for at have haft en betydelig rolle i en bod kaldt 'bod 29', hvor der ifølge politiet dagligt er solgt et halvt kg. hash gennem 476 dage. Politiet mener at kunne bevise, at JO har haft andel i salg af 223,5 kg i boden. Det forhold er dog udskilt og bliver først behandlet, når resten af sagen er slut.

Kun en af de tiltalte menes at have solgt hash på en såkaldt aktionsdag.

Sag 1 ventes afgjort ved retten i marts 2015.

 

Operation Nordlys

Indledt i september 2012, da politiet nedsatte en særlig task force med fokus på Pusher Street på Christiania.

Efterforskningen førte 13. marts 2014 til en stor aktion mod Pusher Street, hvor flere end 80 blev anholdt.

Består af seks sager, der kører ved Københavns Byret fra september 2014 - og med sidste planlagt retsmøde i april 2015.

Desuden kører den særlige politienhed Task Force Øst en sag mod syv formodede leverandører af hash til Christiania.

76 er tiltalt i de seks sager - i alt 25 hash-boder indgår på kryds og tværs i sagerne.

Dertil kommer flere sager, der er udskilt.

Boderne i de seks sager har ifølge politiet dagligt solgt mellem et halvt og 1,550 kilogram hash.

Københavns Politi oplyser ikke, hvor en stor en samlet hashmængde, der menes at være solgt i perioden, men tv2.dks analyse af anklageskriftet peger på, at mængden er et sted mellem kan mellem 6,2 og 7,8 tons hash.

Yderligere 294 kg. skal være solgt på 14 såkaldte aktionsdage, hvor kun få boder holdt åben - og hvor noget af overskuddet ifølge politiet gik til Christianias forskønnelse.