Kandidattest til kommunalvalget

 1. 1. Din kommune

  Vælg kommune, så vi kan matche dig med en kandidat fra din kommune
 2. 2. Mærkesager

  Hvilke af følgende politiske temaer er de vigtigste for dig?

  Klik på emnet igen for at fravælge
  (vælg op til 2 emner)

 3. 3. Trafik

  Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.
 4. 4. Miljø og renholdelse

  Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.
 5. 5. Kultur, idræt og fritid

  Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.
 6. 6. Kultur, idræt og fritid

  Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.
 7. 7. Socialområdet

  Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.
 8. 8. Integration

  Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.
 9. 9. Ældre

  Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.
 10. 10. Sundhed

  Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.
 11. 11. Skole/dagtilbud for børn

  Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.
 12. 12. Beskæftigelse og arbejdsmarked

  Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.
 13. 13. Skat

  Kommuneskatten skal sættes ned.
 14. 14. Yderområder/udsatte områder

  Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.
 15. 15. Kriminalitet og tryghed

  Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

0 ud af 15 spørgsmål besvaretDu skal besvare alle spørgsmål for at se dit resultat.

OBS: I en periode mandag den 20. november var det for enkelte brugere ikke muligt at se, hvor enige de var med samtlige kandidater i databasen. Problemet blev forårsaget af en overbelastning af en af de caching-servere, der leverer kandidattesten. Fejlen er nu rettet. Vi opfordrer til, at man tager testen igen for at få så nøjagtigt et resultat som muligt.

Hvem skal jeg stemme på til kommunalvalget 2017?

Kandidattesten er god inspiration, men kan ikke stå alene, når du skal bestemme, hvem der fortjener din stemme. Vi anbefaler, at du læser kandidaternes uddybende forklaringer under deres svar. Tag også meget gerne kandidattesten flere gange. Den bliver mere nøjagtig for hver dag, efterhånden som flere kandidater udfylder vores spørgeskema.

Hvad er en kandidattest?

En kandidattest er en test, hvor du bliver spurgt til dine holdninger til en række politiske temaer, som du vælger er vigtigst for dig. Vores kandidattest indeholder spørgsmål inden for emner som trafik, miljø og renholdelse, kultur, idræt og fritid, socialområdet, integration, ældre, sundhed, skole/dagtilbud for børn, beskæftigelse/arbejdsmarked samt skat.

Hvad mener kandidaterne?

Alle kandidater har en holdning til spørgsmål, der optager danskernes hverdag, men det kan være svært at finde ud af, hvad kandidaterne egentlig mener. Vores kandidattest hjælper dig til at finde ud af, hvad kandidaterne står for, og på den måde lærer du kandidaterne bedre at kende.

Hvilken kandidat er du mest enig med?

Tag vores kandidattest og find ud af, hvilken kandidat du er mest enig med. Vi har stillet de opstillede kandidater en række spørgsmål, og deres svar bliver sammenlignet med dine svar. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du blive matched med forskellige kandidater, som du er mest enig med.

Nyheder

TV 2 lige nu