Unge skal spare dobbelt så meget op

16x9

25-årige danskere skal spare sobbelt så meget op til pension i forhold til, hvad en 65-årig har gjort, hvis de vil have det samme udbetalt i pension som den 65-pårige får i dag. Det viser nye tal fra pensionsgiganten ATP.

En person, der i dag er 65 år, har i lø­bet af et 40-års arbejdsliv kunne nøjes med at spare hvad der svare til 1.500 kroner op om måneden, for nu at få en månedlig pension på 10.000 kroner livet ud. Det viser nye beregninger fra ATP.

For en, der er 25 år i dag, ser tingene ganske anderledes ud. Hvis vedkom­mende skal have udsigt til en pension på samme niveau - altså 10.000 kroner om måneden - skal der lægges 2.950 kroner til side hver måned i 40 år, før det rækker. Altså knap det dobbelte.

Forklaringen er først og fremmest den lave rente. Fortsætter den lave rente, be­tyder det i sig selv, at der, for at få ret til de 10.000 kroner om måneden, skal ind­betales 2.550 kroner hver måned i stedet for 1.500 kroner. Simpelthen fordi lav rente be­tyder, at penge yngler dårligere.

Unge betaler for længere levetid
Derud­over skal de 25-årige også betale noget for udsigten til at leve længere end de 65-årige.

Den 25-årige har udsigt til 24 år på pension, hvis han går på pension som 65-årig, hvor den 65-årige kan se frem til 20 år. Denne levetidsforlængelse koster 400 kroner om måneden, og der skal altså i alt indbetales 2.950 kroner.

Beregningen er foretaget i nutidskroner. Det betyder, at der er taget højde for inflation. Ved at regne i nutidskroner kan man sammenligne fra ge­neration til generation.

Direktør: Lav rente er årsagen
Ifølge Chresten Dengsøe - matema­tisk direktør i ATP, så skyldes kravet om dobbelt opsparing, at de 65-årige har haft en rente, der i gennemsnit har væ­ret 4 procentpoint højere end inflationen. Med det nuværende renteniveau har de 25-årige udsigt til i gennemsnit 2,25 procentpoint mere end inflationen.

"Det vil nok være en overraskelse for de fleste, at man skal spare dobbelt så meget op, hvis realrenten er cirka to procent i stedet for cirka 4 procent. Men sådan er det faktisk. Renteniveauet er helt afgørende for værditilvæksten, når opsparingen sker over mange år," siger Chresten Dengsøe.