Domstol opløser Kuwaits parlament

En forfatningsdomstol i Kuwait har opløst landets parlament og afgjort, at et nyt parlamentsvalg skal afholdes.

- Jeg accepterer dommen fra forfatningsdomstolen uanset dens indhold, og jeg beder folk om at respektere den og overholde den, siger landets emir, Sabah al-Ahmed al-Sabah i en tv-tale.

Oppositionen har tabt en juridisk kamp om at ændre valgsystemet, som oppositionen opfatter som en hindring for at danne alliancer i landet, der forbyder politiske partier.

I det tidligere valgsystem kunne vælgere sætte kryds ved fire kandidater, hvilket ifølge oppositionen gav bedre mulighed for at danne alliancer. Alliancerne har ifølge oppositionen kompenseret for forbuddet mod partier.

Det kommende valg bliver det sjette i landet siden 2006.

Sidste år udløste ændringen af valgsystemet en heftig debat om emirens altoverskyggende magt i landet.

Kuwait menes alligevel at have det mest demokratiske system af medlemmerne i Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC), der består af seks lande i regionen.

Det skyldes, at parlamentet i Kuwait har beføjelser til at lovgive og til at stille ministre til ansvar.