Giftstoffer siver ud af store kemikalietønder

16x9

Brandvæsnet opsuger udsivende kemikalier fra en lagerhal i Nyborg, men arbejdet er vanskeligt

Flere tønder med kemikalier lækker i en lagerhal på behandlingsanlægget Nord A/S, det tidligere Kommunekemi, i Nyborg.

I lagerhallen bliver der opmagasineret mange tønder med forskellige former for kemiske væsker, og da tønderne står i lag har ætsende væske fra en væltet tønde gennemtæret en eller flere 200 liters ståltønder på stedet.

Fyns Politi kender fortsat ikke omfanget af lækket, men brandvæsnet arbejder på stedet.

- Det er noget, man skal behandle med respekt, fastslår vagtchef Lars Fredensborg.

Brandvæsnet skal med grus opsuge de udsivende væsker, der tæller kemikalier som hypochloritopløsning, thionylchlorid og en svag blanding af uorganisk cyanid.

- Det er noget specielt grus, man spreder ud, som suger de her ting op. Vi kalder det kattegrus, lyder det fra vagtchefen.

Arbejdet er besværliggjort af, at lagerhallen skal tømmes for tønder, inden det kemiske affald kan opsuges.

Lars Fredensborg tilføjer, at der ikke har været fare for menneskeliv, og ingen personer er kommet til skade, efter alarmen lød mandag aften ved 21-tiden - en tromle på stedet var væltet.

Det udsivende kemiske affald afgiver dampe og lugtgener omkring virksomheden, men dampene skulle ikke kunne nå beboelsesområder i Nyborg.

Alligevel opfordrer politiet beboere til at søge læge, hvis de oplever symptomer som svie i næse, mund og svælg, nysen, hoste, tåreflåd, åndedrætsbesvær og smerte i luftvejene.

Nord A/S er et anlæg til behandling af farligt affald.