Kandidattest til folketingsvalget 2019

Tag kandidattesten og bliv klogere på, hvilken kandidat du er mest enig med, inden du skal stemme til folketingsvalget 2019.

 1. 1. Din kommune

  Vælg kommune, så vi kan matche dig med kandidater fra din storkreds
 2. 2. Temaer

  Hvilke af følgende politiske temaer er de to vigtigste for dig?

 3. 3. Beskæftigelse

  Der bør skabes flere job i den offentlige sektor
 4. 4. Hospitaler og sundhed

  Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren
 5. 5. Flygtninge og indvandrere

  Den danske udlændingepolitik er for stram
 6. 6. Socialpolitik

  Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje
 7. 7. Skole og uddannelse

  Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang
 8. 8. Ældreområdet

  Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet
 9. 9. Skattepolitik

  Topskatten på arbejde bør bevares
 10. 10. Økonomi

  Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi
 11. 11. Børn og ungeområdet

  Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier, end tilfældet er i dag
 12. 12. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde
 13. 13. Retspolitik

  Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold
 14. 14. Miljø og klima

  Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler
 15. 15. EU

  Danmark har afgivet for meget magt til EU
 16. 16. Bureaukrati

  Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

0 ud af 23 spørgsmål besvaretDu skal besvare alle spørgsmål for at se dit resultat.

Hvem skal jeg stemme på til folketingsvalget 2019?

Med denne kandidattest til folketingsvalget får du god inspiration, men den kan ikke stå alene, når du skal bestemme, hvem du skal stemme på der fortjener din stemme. Vi anbefaler, at du læser kandidaternes uddybende forklaringer under deres svar. Tag også meget gerne kandidattesten flere gange. Den bliver mere nøjagtig for hver dag, efterhånden som flere kandidater udfylder vores spørgeskema. Testen tager 10 til 15 minutter at gennemføre.

Hvad er en kandidattest?

En kandidattest er en valgtest, hvor du bliver spurgt til dine holdninger til en række politiske temaer, som du vælger er vigtigst for dig. Vores valgtest indeholder lokale spørgsmål og spørgsmål der vedrører hele landet inden for emner som trafik, miljø og renholdelse, kultur, idræt og fritid, socialområdet, integration, ældre, sundhed, skole/dagtilbud for børn, beskæftigelse/arbejdsmarked samt skat.

Hvad mener kandidaterne?

Alle kandidater har en holdning til spørgsmål, der optager danskernes hverdag, men det kan være svært at finde ud af, hvad politikerne egentlig mener. Vores kandidattest hjælper dig til at finde ud af, hvad kandidaterne står for, og på den måde lærer du kandidaterne bedre at kende.

Hvilken kandidat er du mest enig med?

Tag vores kandidattest og find ud af, hvilken kandidat du er mest og mindst enig med. Vi har stillet de opstillede kandidater en række spørgsmål, og deres svar bliver sammenlignet med dine svar. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du blive matchet med forskellige kandidater, som du er mest enig med.