Én kunde kostede millioner - nu har storbank nedjusteret

Trods bedragerisag kommer Spar Nord ud af 2018 med et overskud på 920 millioner kroner.

En svindelsag har ramt Spar Nord så hårdt, at storbanken ikke har kunnet leve op til sine egne forventninger.

Det fremgår af bankens årsregnskab for 2018.

- Sidst i januar 2019 blev forventningerne til nettoresultatet i forbindelse med et tab på et kundeengagement nedjusteret til niveauet 920 millioner kroner, står der i årsrapporten.

Jeg opfatter mere det her som et udtryk for, at der kan ske lynnedslag, som man ikke kan tage højde for

Lasse Nyby, adm. direktør, Spar Nord

Tidligere forventede man at lande et overskud på cirka én milliard kroner.

Fiktive fakturer

Det drejer sig konkret om en svindelsag, som Spar Nord blev informeret om i begyndelsen af 2019. I et firma, der var kunde hos Spar Nord, var omsætningen skruet kunstigt i vejret med hjælp fra fiktive fakturer, og det har kostet Spar Nord 45 millioner kroner.

Det fortæller bankens administrerende direktør Lasse Nyby til TV 2:

- Tallene har set pæne ud i regnskabet helt frem til 30. september 2018, men vi bliver så informeret om i slutningen af januar i år, at der er den her svindel. Det kom som et lyn fra en klar himmel for os, at der skulle være udfordringer i den her virksomhed. Derfor blev vi nødt til at tage et tab på 45 millioner kroner, siger Lasse Nyby.

- Konkret betød det, at vi måtte nedskrive 45 millioner det pågældende engagement.

Mindre end forventningerne – mere end tidligere

Trods nedskrivningen fra svindelsagen, kom Spar Nord ud af 2018 med et overskud på 920 millioner kroner. Det er mindre end 2017 – og mindre end forventningerne til 2018 – men mere end banken fra Aalborg ellers har tjent på noget andet tidspunkt siden grundlæggelsen i 1824.

Ikke overraskende kalder Lasse Nyby da også resultatet tilfredsstillende i forhold til både omsætningen og bundlinjen.

Vigtig for samfundet

SIFI krav

I Danmark skal et kreditinstitut ifølge lovgivningen udpeges som et SIFI, hvis det i to på hinanden følgende år ligger over grænseværdien for én eller flere af følgende tre indikatorer

  • Instituttets balance udgør mere end 6,5 pct. af Danmarks bruttonationalprodukt
  • Instituttets udlån i Danmark udgør mere end 5 pct. af de danske penge- og realkreditinstitutters samlede udlån i Danmark.
  • Instituttets indlån i Danmark udgør mere end 3 pct. af de danske pengeinstitutters samlede indlån i Danmark.

Spar Nord har i 2016 og 2017 levet op til det nederste af de tre krav, og har derfor fået SIFI-status.

I starten af 2019 udpegede Finanstilsynet Spar Nord som en såkaldt ”systemisk vigtigt finansielt institut” (SIFI). Med SIFI-mærkatet fik Spar Nord Finanstilsynets ord på, at banken så at stor, at den er vigtig for samfundsøkonomien i Danmark.

Selv om Spar Nord blev nødt til at nedjustere sit resultat som følge af én kundes svindel, mener Lasse Nyby ikke, at bankens økonomi er for skrøbelig til SIFI-mærkatet.

- Når man kigger på vores resultater over de seneste år, har vi i de sidste fire år realiseret resultat på over én milliard før skat. Jeg opfatter mere det her som et udtryk for, at der kan ske lynnedslag, som man ikke kan tage højde for, siger Lasse Nyby og understreger, at banken – trods nedskrivningen – ender året bedre end man havde forventet, da 2018 startede.