Penge under bordet ved andelsboligkøb? Sådan stopper du sælger

Husk at få så mange beviser som muligt for, at der er betalt penge under bordet, lyder ét af rådene fra en boligadvokat.

Efterspørgslen på andelsboliger i København er stor og som TV 2 søndag kunne dokumentere, kræver flere sælgere af andelslejligheder penge under bordet ved et salg.

Men penge under bordet - ofte deklareret som betaling for løsøre som eksempelvis skabe og senge - er en ulovlig overpris, da andelslejligheden ikke må sælges til et højere beløb end den fastsatte maksimumpris plus forbedringer.

Samtidig er det ulovligt overhovedet at stille køb af løsøre som en betingelse for køb af andelsboliger.

I begge tilfælde risikerer sælger ifølge andelsboligloven at få helt op til fire måneders fængsel.

Så hvad gør man, hvis sælger kræver penge under bordet? TV 2 har spurgte formand for Danske Boligadvokater Jan Schøtt-Petersen, der udarbejdet en liste over de ting, der er værd at huske på som potentiel køber af en andelsbolig.

Andelsbolig: Fem gode råd ved penge under bordet

Er du parat til at miste dine penge?

Hvis du ikke er klar til at risikere dine penge, så husk altid at sige nej til at deltage i en handel, hvor der indgår penge under bordet. Du risikerer ikke alene at miste betalingen, men i værste fald møder du en svindler, som sælger lejligheden til anden side, uden hensyn til dig.

Allier dig med en advokat

Få en boligadvokat til at rådgive dig, før du skal købe en andelslejlighed. Advokaten kan rådgive dig detaljeret om købet og hvordan du skal forholde dig.

Indsamling af beviser

Hvis sælger forsøger at kræve penge under bordet, bør du:
 • - få en kvittering eller prøve at få aftalt, at beløbet overføres elektronisk.
 •  
 • - fortælle din bank, hvorfor du hæver et stort kontantbeløb. Medarbejderen kan hjælpe med vidneforklaring under en senere retssag.
 •  
 • - indprente dig alle detaljer i forbindelse med den fysiske betaling, f.eks. dato og klokkeslæt, betalingsstedet, omgivelserne, sælgers påklædning, andres menneskers tilstedeværelse osv. Det kan styrke din partsforklaring ved en senere retssag, at du kan redegøre for disse ting.
 •  
 • - Tag så vidt muligt en ven eller et familiemedlem med, når beløbet skal betales. Det kan også være med til at godtgøre, at sælger har krævet penge under bordet. Nogle gange ser man, at køber har lavet en skjult båndoptagelse af mødet, men bevisværdien af sådanne optagelser kan være begrænset.

Kræv dine penge tilbage og politianmeld sælger

Når du har betalt penge under bordet, bør du reklamere over forholdet, så snart du har et eksemplar af den underskrevne aftale i hænderne - herunder bør du:
 • - lade din advokat, eller selv skrive til sælger om det ulovlige forhold og varsle, at sagen anmeldes til politiet og til andelsboligforeningen.
 •  
 • - underrette andelsboligforeningen, typisk dens bestyrelse og/eller administrator.
 •  
 • - bede om, at der af den købesum, der fremgår af den skriftlige aftale, og som betales til andelsboligforeningen, tilbageholdes et beløb svarende til den uretmæssige betaling.
 •  
 • - foretage anmeldelse til politiet. Det er ikke sikkert, at politiet har ressourcerne til at tage sagen, eller de vurderer måske at overbetalingen ikke kan påvises, men det skader ikke at prøve.
 

Hvis du har beviser nok: Kør retssag mod sælger

Såfremt din advokat mener, at sagen står bevismæssigt stærkt nok, kan der anlægges en retssag med krav om tilbagebetaling.
 
Hvis dine indtægtsforhold betinger det, kan du opnå fri proces til sagen, eller retshjælpsdækning via din indboforsikring.
 
I sidstnævnte tilfælde kan du i værste fald komme til at betale selvrisiko mht. sagens omkostninger. Det drejer sig typisk om 10 % af sagsomkostningerne. I en sag om 100.000 kr. vil du således maksimalt kunne risikere at skulle betale kr. 2.500-5.000 kr. for at få prøvet sagen ved retten.