Forlig giver private i ældreplejen 7,50 mere i løn

Ny overenskomst for privatansatte i ældreplejen kan se frem til lønstigning fordelt over de næste tre år.

Fagforeningen FOA og arbejdsgiverne i Dansk Erhverv er blevet enige om en treårig overenskomst for privatansatte i ældreplejen - den såkaldte fritvalgsoverenskomst.

Det oplyser FOA i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at det lykkedes, selv om det holdt hårdt, fortæller forbundsformand for FOA, Dennis Kristensen, i pressemeddelelsen.

Overenskomsten giver 7,50 kroner ekstra i forhold til de aktuelle timelønninger fordelt over de næste tre år.

Lønstigningen er fordelt med 2,50 kroner ekstra i timen 1. marts 2017, 1. marts 2018 og 1. marts 2019.

Lige og fair

Tillæg bliver forhøjet med 1,6 procent hvert år. Derudover er der ifølge FOA forbedringer ved børns sygdom og hospitalsindlæggelse, bestemmelser for tillidsrepræsentanter og senior-, fritvalgs-, og barselordningen.

- Det er også afgørende for FOA, at de private overenskomster for ældreplejen flugter med omkostningerne i de offentlige overenskomster på området, så konkurrencevilkårene er lige og fair.

- Det mener vi, denne gang er lykkedes rigtig godt, siger Dennis Kristensen.

Forliget skal nu indgå i det samlede mæglingsforslag fra forligsmanden, der formentlig fremsættes om kort tid. Herefter skal medlemmerne stemme om forslaget.

FOA har også fritvalgsoverenskomster med Dansk Industri og KA-Pleje, hvor der ikke er indgået forlig endnu.