Den danske økonomi er stadig sløj: - Det er ikke bare lavt, det er meget lavt

16x9
Danskerne shopper løs. Og det er godt nyt for dansk økonomi, hvor der ellers ikke er meget at glæde sig over. Foto: Scanpix

Dansk økonomi voksede sidste år med 1,1 procent. Det er mindre end i både USA og det øvrige EU og markant lavere end ventet.

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik sætter nu for første gang tal på, hvordan dansk økonomi kom igennem 2016. Og det er ikke videre munter læsning.

Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,2 procent i fjerde kvartal, og dermed lander den samlede økonomiske vækst i 2016 på 1,1 procent.

Og faktisk er den reelle økonomiske vækst endnu lavere, end tallene umiddelbart indikerer, vurderer Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- 2016 var et år med befolkningsvækst, korrigerer man for befolkningsvæksten, så endte BNP kun med at stige med 0,3%. Det er ikke bare lavt, det er meget lavt, skriver han i en kommentar og uddyber:

-  Det er dermed svært at lade sige begejstre over vækstraterne sidste år. Sidste år blev et skuffende år på vækstfronten.

Det betyder, at økonomien herhjemme vokser langsommere end i både USA og det øvrige EU. I USA voksede økonomien sidste år med 1,6 procent, mens den gennemsnitlige vækst i EU-landene var på hele 1,9 procent.

Danskerne shopper løs - og tak for det

Der er dog ikke kun skidt nyt i de netop offentliggjorte tal. Danskerne er igen begyndt at bruge penge, og det er godt for økonomien. Der var således godt gang i privatforbruget, som alene i fjerde kvartal steg 1,5 procent. 

- Væksten bliver især trukket af stor fremgang i privatforbruget. Samlet bidrager udenrigshandlen også positivt til væksten, hvilket dækker over store stigninger i både import og eksport. Også faste bruttoinvesteringer bidrager positivt, mens offentligt forbrug og lagerændringer trækker væksten ned, konkluderer Danmarks Statistik.

Masser af nye job

Men selvom økonomien stadig kører i slæbegear, bliver der skabt masser af nye jobs.

Beskæftigelsen steg med 12.300 personer. Det svarer til 0,4 procent, og dermed fortsætter beskæftigelsen sin flotte fremgang. Beskæftigelsen er samlet steget med 47.900 personer i 2016, og er siden første kvartal 2015 hvert kvartal steget med mere end 10.000. 

Det har blandt økonomerne længe vakt undren, at der kan skabes så mange nye jobs, når økonomien snegler sig afsted. En del af det mysterie blev dog løst, da Danmarks Statistik for nogle måneder siden reviderede tallene for den økonomiske vækst med flere milliarder. 

Det betød, at væksten herhjemme faktisk gennem flere år har været markant højere end først antaget.

Op med humøret: Det er ikke så skidt endda

Og selvom den økonomisk vækst i 2016 umiddelbart skuffer økonomerne, er flere økonomer ude at advare om at læse tallene for negativt.

En af dem er Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit.

- Den svage årsvækst i 2016 skyldes hovedsageligt, at et fald i BNP i slutningen af 2015 trækker årsvæksten ned. BNP-væksten igennem alle kvartaler af 2016 har omvendt ligget på et respektabelt gennemsnitligt niveau omkring 0,5 procent, understreger han i en kommentar.

Han er også ganske optimistisk, når han kigger fremad.

- Vi forventer, at opsvinget vil vinde yderligere fart over de kommende år. Der er primært udsigt til en fortsat pæn vækst i privatforbruget, drevet af en mærkbar fremgang i de reale indkomster, de uhyre lave renter samt fortsat fremgang på såvel arbejds- som boligmarkedet, skriver han og uddyber:

- Den positive udvikling i såvel privatforbruget som eksporten ventes i kombination med den øgede kapacitetsudnyttelse at øge fremgangen i erhvervsinvesteringerne.

Nykredit  forventer, at BNP-væksten i 2017 ender på 1,6 procent - altså noget højere end i 2016.

Det går kun langsomt fremad

Det ændrer dog ikke på, at dagens tal overordnet tegner et billede af en økonomi, hvor der absolut ikke er fuld gang i kedlerne - i hvert fald ikke endnu.

Ikke alene er væksten lav - den er også lavere end økonomerne havde forventet. Økonomerne havde regnet med en fremgang på 0,4 procent i 4. kvartal, men den reelle vækst lyder altså kun på det halve.

Usikkerheden på BNP-væksten opgøres til plus minus 0,5 procentpoint.