Ordene på Louise Freverts hjemmeside

Nedenstående tekst kunne læses på Louise Freverts hjemmeside, før hun fjernede den.

Hun har efterfølgende beklaget sine udtalelser og senere erklæret, at der var tale om afviste læserbreve, som hendes webmaster havde lagt på hjemmesiden uden hendes vidende.

Webmasteren, pensioneret flådeofficer Ebbe Talleruphuus, er den 4. oktober blevet sigtet for overtrædelse af racismeparagraffen pga. udsagnene i teksten. Den følger her i sin fulde længde:

Som kendt medlem af Dansk Folkeparti bliver man ofte indblandet i diskussioner om muslimerne i Danmark, og skal argumentere for, at de af DF anses for at være den største trussel mod nationen der findes i dag.

Vi bliver ofte anset for at være rabiate og direkte racistiske med de holdninger vi giver udtryk for, men det er jo ikke uden grund, at DF er blevet landets tredje største parti, og at vores tilslutning i befolkningen er stabilt stigende. Det skyldes nok, at landets mest tænksomme borgere er véd at indse, at tiden arbejder for muslimerne og Islam i Danmark - og endda for vores skattekroner!

Vi kender alle nogle muslimske familier - handler hos dem og med dem, og respekterer deres flid og arbejdsomhed. Udover den hårde kærne af 2. generations drenge, der hærger i mange byer, møder vi indvandrerne positivt og nysgerrigt og har lært at leve med dem og deres forskelligheder i kulturel levevis - de tilfører måske landet noget "nyt blod" og nogle nye ideer.

Det med ideerne er det nu småt med, for de muslimske familier tilfører ikke vort samfund noget - de er her fordi de kan få noget ud af vort åbne velfærdssamfund , og som de fleste véd arbejder de med et pengesystem, der giver dem mulighed for at opbygge små formuer af ubeskattede penge - og vel at mærke ikke formuer, der nogensinde kommer til at arbejde i Danmark, så danskere kan få glæde af pengene i form af investeringer.

Disse penge - som de afgjort har arbejdet for at skaffe - bliver kanaliseret ud af landet, så de danske myndigheder ikke kan beslaglægge dem, hvis det afsløres, at det er "sorte penge" vi taler om.

Der er ikke noget nyt i denne trafik, og netop nu er skattemyndighederne meget aktive for at afsløre dette sorte arbejde, men alle véd, at det kun er toppen af isbjerget vi afslører.

Set med danske forretningsøjne er det ikke muligt at konkurrere mod muslimske folk i samme branche, for deres omkostninger er sikkert kun de halve af danskernes, så deres udbytte - de sorte penge - bliver tilsvarende langt større. En ung dansker, der vil starte en forretning, og er underlagt det danske skattesystem, løber en enorm risiko for fiasko. Tjener han mange penge, bliver mindst 60 pct. taget af skattevæsnet, der jo ikke støtter ham økonomisk, hvis hans økonomi halter i starten. Modsat med hans nabo Muhammed, der starter samtidig.

Han véd, at hans store familie støtter ham på alle måder - og i øvrigt har midlerne til det - så de kan sikre sig, at han får succes og kan gifte sig med en god muslimsk kvinde og bygge familien større. Det eneste de kræver er, at Muhammed opfører sig som de ældre i familien - samt ikke mindst præsterne - har planlagt for ham - altså ikke noget med at ville være vestlig i sin tankegang - i familien holder man sammen, og sammenholdet bygger naturligvis på Koranens ord og troen på Allah. Det kan godt være, at Muhammed ikke "har tid" til at bede til Allah de mange gange om dagen, så danskerne ser altså ikke ,at muslimerne opfører sig som vi ser dem, når vi besøger deres land som turister.

Hvad farligt kan der så være ved, at Muhammeds familie kører dette totalt lukkede pengesystem indenfor vores rige velfærdssamfund ?

Umiddelbart ser alt meget fredeligt ud. Vi kan måske være sure på dem for deres totalt egoistiske måde at leve med os på - de har absolut ikke lyst til at lade sig integrere i vort vestlige samfund, hvorfor skulle de dog det. Vore love beskytter dem næsten 100 pct., så de kan frit køre deres system uden anden risiko end at skattevæsnet beskylder dem for at arbejde sort. De får måske en bøde, men det er uproblematisk for familien, og de fleste af de involverede har jo ingen penge til at betale nogen bøde - de ejer jo sjældent noget myndighederne kan beslaglægge - tværtimod vil de nu kunne kræve forhøjede dagpenge for at familien kan overleve - de har jo lige mistet deres job hos den ældre onkel !

Ja, men hvor er så faren for os ?

Den findes et helt andet sted i systemet. De mange sorte penge der kanaliseres til udlandet kan jo bruges til på længere sigt at skabe sig magtpositioner for muslimer i det åbne, og næsten ubeskyttede danske samfund. For at overtage styringen af et lille samfund som det danske, kræves ikke et egentligt flertal i befolkningen, blot, at man har den fornødne indflydelse og magt, og det er her de mange penge på sigt kommer i spil, for penge er magt !

Når jeg betegner vort samfund som næsten ubeskyttet, skyldes det, at vore love som nævnt slet ikke er gearet til at imødegå den snigende magtovertagelse, der finder sted i disse år. Vi støtter dem tværtimod såvel økonomisk som i praksis, ved at straffe de danskere, der kommer med kritiske udtalelser om vore muslimske medborgere - racismeparagrafferne som de kaldes.

En anden, og langt farligere trussel kan vi takke vores liberale religionsfrihed for, for ifølge dansk lov, skal alle kunne dyrke deres egen religion frit i landet. Det tolkes af muslimerne således, at de skal have mulighed for at begrave deres døde i muslimsk ejet jord, og ikke i vor ugudelige jord.

Nu får de så deres første begravelsesplads syd for København, og får så - naturligvis - tilladelse til at opføre den længe ønskede moské, ligesom i Tyskland, så Koranen og Allah kan blive læst og dyrket på den helt rigtige måde, og styret af de helt rigtige muslimske præster, der jo forstår at udlægge Koranens ord, sÃ¥ de passer til danske forhold. Det betyder på godt dansk, at de får lettere ved at fortsætte hjernevasken af de unge mænd til at være "ægte troende" muslimer, der yder deres ultimative indsats som terrorbombe eller blot hellig kriger. For vi må jo ikke glemme, at vi rent faktisk lever under en 3. Jiihad, en hellig krig mod den vestlige verden, herunder det fredelige Danmark.

Og under krig er alt tilladt for de hellige krigere, 2. generationsindvandrerne i omegnskommunerne, der vil gøre alt for at blive helte hos Allah, så deres familie kan blive stolte - og i øvrigt blive forsørget resten af deres dage af det muslimske samfund for tabet af deres modige søn.

Religiøse fanatikere er vel de værste fjender man kan forestille sig, for du kan aldrig forhandle dig til rette med dem - rationelle argumenter preller af på dem. Vi kalder det for en uoverstigelig kulturkløft og betegner de unge drenge som "udenfor pædagogisk rækkevidde" for at fastlægge det forhold, at vort samfund, selv med de bedste kræfter og de bedste intentioner er uden indflydelse - og hvorfor mon det ?

Svaret er helt enkelt.

De lever i en helt anden verden end den vestlige, og har hele deres liv været indpodet - af præsterne - at vor kultur er ugudelig og ond, og at de som ægte troende muslimer har pligt til, med alle midler at bekæmpe os - en død vesterlænding er en god vesterlænding.

Den lov som Islam fastsætter som den eneste sande er den som man kan tolke af Koranens ord og den som deres præster forkynder under bønnen - og drengene har aldrig i deres korte liv hørt en anden udlægning. Det er den eneste sandhed de kender, så ingen dansk myndighedsperson vil nogensinde få en chance for at påvirke disse drenge til at ændre retning. De er set med danske øjne, tabt for samfundet !

De danske love kan slet ikke håndtere disse "vildledte" unge, for de synes at det er os der bør indordne os Islam , og det bliver de hver dag bekræftet i af deres præster og ledere. Det forhold, at de er født i Danmark og taler dansk ændrer ikke på deres grundlæggende indstilling - hvad der så end sker, så de mener det er deres ret at voldtage danske piger og slå danske borgere ned for fode. Hvis de bliver fanget og dømt efter dansk ret har de kun hån og foragt til overs for det - de bliver blot ægte martyrer , og helte, blandt deres egne, for de har bevist, at de er de hellige krigere, der engang skal overtage ledelsen af de ugudelige undermennesker, danskerne.

Hvad er så vejen frem for Danmark ?

De nævnte unge må vi anse for at være krigsmodstandere, og ikke blot forstyrrede unge danske drenge med muslimsk baggrund, og krigsmodstandere må man fange og uskadeliggøre. Vore love forbyder os at dræbe vore modstandere officielt, så vi har kun den mulighed at fylde vore fængsler med disse kriminelle.

Det er en uhyre kostbar løsning, og da de aldrig vil angre deres gerninger, vil de hurtigt sætte sig på fængslerne, på samme måde, som rockerne gør det i dag. Vi må nok tænke i andre baner, og f.eks. modtage et russisk tilbud om at opbevare småslynglerne i russiske fængsler for kr. 25 pr. dag - det er langt billigere, og deres muligheder for at påvirke deres omverden bliver elimineret. Selv denne løsning er dog rimelig kortsigtet, for når de vender hjem igen, er de blot endnu mere opsatte på at dræbe danskere.

Lovene må derfor ændres, således, at familiens danske statsborgerskab kan tilbagekaldes med henblik på at returnere dem alle til deres tidligere muslimske land.

Familiens umulige søn bliver således udvist sammen med sin familie, trods sit medfødte statsborgerskab, der samtidig ophæves gennem de nye love. Det bliver nok ikke let at få gennem Folketinget, for det vil givetvis medføre udenlandsk kritik for overtrædelse af menneskerettighederne, men det er love af denne kaliber der skal til for at løse problemet nu og fremover. En helt anden sag er, at vore EU-partnere alle vil kunne se, at også de kan løse samme problem ved at ændre disse tunge, grundlæggende love, så vi kan ende med at få disse nye anti-terrorlove indført som EU-love.
Samtidig må vi se i øjnene, at vore værste fjender er de muslimske præster, der her i landet påvirker de unge til at blive hellige krigere som beskrevet. Disse præster må for enhver pris udelukkes, så den daglige påvirkning af de unge stoppes - måske i virkeligheden et enklere problem at løse ad lovgivningsmæssig vej, og langt hurtigere.

Og religionsfrihed kræver naturligvis ikke at der skal være muslimske præster i landet. Alle muslimer må lære at læse Koranen selv derhjemme. Islam er jo ikke dansk statsreligion på linie med folkekirken - endnu !