Krigsretstilstand - hvad er det?

16x9

Krigsretstilstand er et andet ord for militær undtagelsestilstand, hvor magten ligger hos landets militær og ikke hos et lands regering.

Undtagelsestilstand er en retslig tilstand, hvor normale love og rettigheder er sat ud af kraft, og bliver som oftest indført under naturkatastrofer eller krig. Under naturkatastrofer vil der typisk være tale om en civil undtagelsestilstand, mens krigsretstilstand - som navnet antyder - typisk bliver indført under uro eller krig.

Love om undtagelsestilstand er forskellig fra land til land. I Danmark findes der ingen lov om undtagelsestilstand, men blandt jurister er der enighed om, at regeringen kan erklære undtagelsestilstand uden Folketingets godkendelse i situationer, der truer landets eksistens.

Denne situation kaldes for statens nødret.

Kilde: Wikipedia og Politiken