Færøerne: Færøsk officielt sprog

Ifølge en betænkning om en officiel fæ­røsk sprogpolitik skal færøsk alene be­nyttes overalt i offentligt regi. Det er et brud med hjemmestyreloven.

Det danske sprog, der hidtil har haft en lovfæstet plads i det offentlige fæ­røske rum, kan nu ventes helt at for­svinde i officielt regi på Færøerne.

Selvom dette er et direkte brud med den nuværende hjemmestyrelov mellem Danmark og Færøerne, foreslås det i en netop færdigudarbejdet betænkning om en officiel sprogpolitik på Færøerne, at færøsk benyttes i alle sammenhænge.

"Det færøske sprog bør ophøjes til at være nationalsproget på Færøerne. Og hermed forslår vi også, at det benyttes inden for de områder, der i dag hører under Danmark ­ herunder retsvæsen, politi m.m.," siger formanden for arbejdsudvalget, lektor i færøsk og litteratur Árni Dahl.