Lønfest for finske sygeplejersker

En truende storkonflikt inden for det finske sundhedsvæsen blev her til ef­termiddag afværget, da syge- og pleje­personalets fagforening Tehy godkendte et mæglingsforslag. Arbejdsgiverne har også godkendt forslaget.

Mæglingsforslagets indebærer, at Tehys medlemmer får mellem 22 og 28 procent i lønforhøjelser over de kommende fire år.

Lønforhøjelserne, der svarer til mellem 2600 og 4850 kroner mere om måneden, bliver størst det første år. Her er lønstigningen 10 procent.

Gennemsnitslønnen for Tehys medlemmer er i øjeblikket cirka 16.500 kroner.

Tehy krævede oprindeligt 24 procent lønforhøjelse over de kommende to og et halvt år. Kravet blev pure afvist af arbejdsgiversiden, hvorefter Tehys cirka 12.000 medlemmer svarede igen med kollektivt at sige op.

Konflikten har medført store problemer inden for sygehusvæsnet, hvor operationer er udskudt og adskillige patienter med akutte problemer er sendt til behandling i Sverige.

Fredag i sidste uge vedtog den finske Riksdagen en lov, der begrænsede sygeplejerskernes mulighed for at sige op, og som samtidig gav myndighederne mulighed for at tvangsindkalde personalet.